ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :A system that estimates passenger density data with privacy
Δημιουργός :Περισυνάκη, Αγγελική
Συντελεστής :Μαριάς, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Δημάκης, Αντώνιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :77σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9132
Περίληψη :Στην σημερινή εποχή, με την υγειονομική κρίση να έχει επηρεάσει όλες τις χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, οι άνθρωποι αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους ενημέρωσης και πρόληψης, ώστε να αποφύγουν την νόσηση. Αυτή η εργασία μελετά τη συγκέντρωση ατόμων θετικών στον ιό Covid-19 και υλοποιεί ένα μοντέλο, το οποίο έχει ως κύριο στόχο τη μείωση της διασποράς του ιού μέσα σε δημόσιους κλειστούς (εσωτερικούς) χώρους, π.χ. χώρους Αεροδρομίου, πολυκαταστημάτων, ή σταθμών ΜΜΜ.Η εργασία αυτή παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τη συγκέντρωση κρουσμάτων καθώς και στοιχεία που αφορούν την επισκεψιμότητα και την περιήγηση μέσα σε δημόσιους εσωτερικούς πολυχώρους. Τα παραπάνω στοιχεία συνδυασμένα με τις κατάλληλες μετρήσεις οδήγησαν σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, σε αυτήν την διπλωματική εργασία σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε μια εφαρμογή που ενημερώνει συγκεκριμένα σημεία ενός δυνητικού αεροδρομίου από τα οποία έχουν περάσει άνθρωποι που νοσούσαν από τον ιό τη στιγμή της διέλευσής τους. Επίσης, γίνεται λεπτομερής μελέτη στις τεχνολογίες και τα περιβάλλοντα που χρειάζονται για την υλοποίηση της εφαρμογής.
Nowadays, with the health crisis affected all countries around the world, including Greece, people are constantly looking for new ways of information and prevention, in order to avoid the infection.This thesis studies the gathering of positive to Covid-19 people and implements a model which main goal is the reduction of the spread of the virus in closed public spots such as Airports, malls, stations.This thesis presents information regarding the positive cases gathering and elements which concern the visitation and touring inside the public areas.The above-mentioned measurements conducted with the appropriate calculations led into the final result. So, in this thesis an application designed and created which informed specific points in one potential airport, where infected people passed. Also, expressed a detailed study which analyze all the technologies and environments needed to application’s implementation.
Λέξη κλειδί :Covid-19
Συγκέντρωση κρουσμάτων
Σημεία ενδιαφέροντος
Positive cases gathering
Points of interest
Spring boot
MongoDB
Διαθέσιμο από :2022-02-07 19:02:51
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-02-07 19:02:51
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Perisynaki_2022.pdf

Τύπος: application/pdf

Perisynaki_2022.zip