ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αναγνώριση και κατάταξη ονομάτων οντοτήτων σε ελληνικά κείμενα με χρήση μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης
Δημιουργός :Βασιλάκος, Ξενοφών
Συντελεστής :Ανδρουτσόπουλος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία ασχολείται με την αναγνώριση και κατάταξη ονομάτωνπροσώπων και οργανισμών σε ελληνικά κείμενα, με χρήση συνδυασμών Μηχανών.ιανυσμάτων Υποστήριξης (Μ.Υ - Support Vector Machines). Αποτελεί επέκτασηκαι βελτίωση προηγούμενης εργασίας, που επικεντρώθηκε στην αναγνώρισηονομάτων προσώπων και χρονικών εκφράσεων. Η εκπαίδευση και αξιολόγηση τουσυστήματος της εργασίας έγιναν σε συλλογή ελληνικών κειμένων προερχόμενωναπό άρθρα του ημερησίου τύπου. Η εκπαίδευση του συστήματος περιελάμβανεπειράματα παθητικής και ενεργητικής μάθησης, με δύο περάσματα των κειμένωνκαι χρήση διαφορετικών Μ.Υ σε κάθε πέρασμα. Ειδικότερα, στην ενεργητικήμάθηση δοκιμάστηκαν 4 μέθοδοι επιλογής παραδειγμάτων εκπαίδευσης. Πέραναυτού, δοκιμάστηκαν δύο διαφορετικοί τρόποι εκπαίδευσης των Μ.Υ του δεύτερουπεράσματος. Σε γενικές γραμμές, τα πειράματα έδειξαν ότι η ενεργητική μάθησηείναι προτιμότερη από την παθητική, αφού οδηγεί σε υψηλότερα ποσοστάορθότητας με τον ίδιο αριθμό παραδειγμάτων εκπαίδευσης, αποτέλεσμα πουσυμφωνεί με τις διαπιστώσεις της προηγούμενης εργασίας. Έδειξαν, επίσης, ότι ηχρήση του δεύτερου περάσματος οδηγεί και σε σημαντική βελτίωση της ταχύτηταςτου συστήματος, όταν χρησιμοποιείται μεγάλος αριθμός παραδειγμάτωνεκπαίδευσης.
Ημερομηνία :01-09-2006
Ημερομηνία έκδοσης :01-02-2014
Ημερομηνία κατάθεσης :01-02-2007


thesis.jpg
Αρχείο: vassilakos_final_report.pdf

Τύπος: application/pdf