ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The relationship between oil prices and shipping firm performance
Εναλλακτικός τίτλος :Συσχέτιση μεταξύ των τιμών του πετρελαίου και της απόδοσης των ναυτιλιακών εταιριών
Δημιουργός :Prosilias, Ioannis
Tsikourakis, Georgios-Orfeas
Προσήλιας, Ιωάννης
Τσικουράκης, Γεώργιος-Ορφέας
Συντελεστής :Tsouknidis, Dimitris A. (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Manolis (Εξεταστής)
Rompolis, Leonidas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Includes bibliographical references and annexes.
Φυσική περιγραφή :68p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8968
Περίληψη :This dissertation aims to provide insights into how the main accounting figures of a listed shipping firm are associated with a change in oil prices in the aftermath of the financial crisis of 2008 and until the end of 2020.
Η διπλωματική στοχεύει να δώσει εικόνα στο πως τα κύρια οικονομικά στοιχεία των εισηγμένων ναυτιλιακών εταιριών συνδέονται με τις διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου για την περίοδο 2008-2020, μετά την παγκόσμια οικονομική κριση.
Λέξη κλειδί :Τιμή πετρελαίου
Ναυτιλία
Λογιστική απόδοση
Επενδύσεις
Κέρδη
Oil prices
Shipping industry
Accounting performance
Earnings
Investments
Διαθέσιμο από :2021-12-16 12:04:00
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-12-16 12:04:00
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Prosilias_Tsikourakis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf