ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Business plan ξενοδοχειακής μονάδας
Εναλλακτικός τίτλος :Hotel business plan
Δημιουργός :Ταμβάκης, Λουκάς
Συντελεστής :Σαλαβού, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :79σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8858
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάστηκε από μηδενική βάση η σύνταξη ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) για την σύσταση ξενοδοχειακής μονάδας στην ελληνική επαρχία, και συγκεκριμένα στην δυτική είσοδο της πόλης της Αράχωβας στο νομό Βοιωτίας. Το εν λόγω επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει όλες τις κινήσεις που θα γίνουν από την αρχή για την δημιουργία της μονάδας μέχρι την σύσταση της στην τελική της μορφή, αλλά και την λειτουργία της. Πρόκειται για ένα πενταετές πλάνο στο οποίο περιγράφονται οι στέρεες βάσεις πάνω στις οποίες θα δημιουργηθεί η μονάδα με τίτλο "ZENITH" στην οποία θα προσφέρονται υπηρεσίες ξενοδοχείου κατηγορίας τριών αστέρων η οποία όμως θα είναι προσανατολισμένη στον πελάτη και στην μοναδικότητα της εμπειρίας που θα αποκομίσει.
The present thesis was examined a viable business plan for setting up hotel unit in the Greek province, and specifically at the west entrance of the city of Arachova in the prefecture of Viotia. This business plan includes all the moves that will be made from the beginning to create it unit until its establishment in its final form, but also its operation.This is a five-year plan that describes the solid foundations above in which the unit entitled "ZENITH" will be created in which three-star hotel services are offered and which will be customer-oriented and the uniqueness of the experience that he will obtain.
Λέξη κλειδί :Ξενοδοχείο
Πλάνο
Επιχείρηση
Hotel
Plan
Business
Διαθέσιμο από :2021-10-25 11:56:18
Ημερομηνία έκδοσης :10/21/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-25 11:56:18
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tamvakis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf