ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Investment timing under uncertainty
Εναλλακτικός τίτλος :Χρόνος επένδυσης υπό καθεστώς αβεβαιότητας
Δημιουργός :Καρράς, Ορφέας
Συντελεστής :Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ψαράκης, Στυλιανός (Εξεταστής)
Παπαγιάννης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8765
Περίληψη :Στην εργασία αυτή μελετήθηκε το πρόβλημα της εύρεσης του βέλτιστου χρόνου εισόδου σε μια αγορά, δεδομένου ότι κάποιος έχει την επιλογή να επιλέξει πότε θα κάνει την επένδυση. Μελετώντας αρχικά την περίπτωση του διακριτού χρόνου μπορούμε να δούμε πώς η επιλογή του χρόνου επένδυσης οδηγεί στη βέλτιστη απόφαση εισόδου. Ακολουθεί η περίπτωση ενός μοντέλου συνεχούς χρόνου όπου η εξέλιξη της αγοράς ακολουθεί την Γεωμετρική κίνηση Brown. Σε αυτή τη περίπτωση και υποθέτοντας έναν άπειρο χρονικό ορίζοντα επένδυσης μπορεί κανείς να βρει μια αναλυτική λύση στο πρόβλημα.
In this thesis we study the problem of the optimal investment timing. A discrete time analysis makes clear why the option to wait gives value to the investment leading to the optimal timing decision. We also study a continuous time model in which the market follows the Geometric Brownian Motion. In this case, supposing an infinite horizon, we can see that there is an analytical approach to the problem.
Λέξη κλειδί :Πραγματικές επιλογές
Χρόνος επένδυσης
Επιλογή αναβολής
Γεωμετρική κίνηση Brown
Real options
Ιnvestment timing
Οption to wait
Geometric brownian motion
Διαθέσιμο από :2021-10-01 14:23:03
Ημερομηνία έκδοσης :09/29/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-01 14:23:03
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karras_2021.pdf

Τύπος: application/pdf