ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The double half-normal distribution and its extensions
Δημιουργός :Papadopoulos, Alecos
Συντελεστής :Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Host Institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8733
Βιβλιογραφική Σημείωση :Manuscript.- Working Paper, full version June 29 2015.- Non Peer Reviewed.
Περίληψη :We use the difference of two half-normal random variables as a device to generate a class of distributions whose members have Gaussian functional forms but possess the characteristic kink of the Laplace distribution and exhibit positive excess kurtosis. These distributions provide data-modeling tools alternative to the use of the Laplace distribution, but they also have applications wherever absolute values of normal random variables appear, for example in relation to the absolute error of estimators and predictors, but also in Brownian motion theory. We provide Monte Carlo evidence related to the performance of maximum likelihood estimation of the distribution.
Λέξη κλειδί :Double half-normal distribution
Skew normal distribution
Laplace distribution
Double exponential distribution
Maximum likelihood
Διαθέσιμο από :2021-08-16 21:34:20
Ημερομηνία έκδοσης :2015
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-08-16 21:34:20
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papadopoulos_2015_working_paper.pdf

Τύπος: application/pdf