ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ξενοδοχειακή λογιστική
Δημιουργός :Κυπραίος, Γεώργιος
Συντελεστής :Σπυλιώτη, Στυλιανή (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56σ
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8633
Περίληψη :Στη διπλωματική θα αναφερθούμε στον τουριστικό κλάδο και συγκεκριμένα στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η λογιστική σε ένα ξενοδοχείο. Ο τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί βασικό στοιχείο της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα και είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της. Η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός και πόλος έλξης στην Ευρώπη από την αρχαιότητα, για τον πλούσιο πολιτισμό και την ιστορία της, η οποία αντανακλάται σε μεγάλο βαθμό από τα 18 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η ανταγωνιστικότητα για την οποία διακρίνεται ο ελληνικός τουρισμός οφείλεται στο ήπιο κλίμα που διαθέτει, καθώς και για τη μεγάλη της ακτογραμμή, τα πολλά της νησιά και τις παραλίες της. Ένα μεγάλο ποσοστότουριστών προτιμούν το μαζικό τουρισμό στον οποίο την οργάνωση των διακοπών αναλαμβάνουν μεγάλα τουριστικά γραφεία (tour operators). Βεβαίως, λόγω των επιπτώσεων που έχει προκαλέσει ο μαζικός τουρισμός στην κοινωνία και στο περιβάλλον, άνθιση εμφανίζεται στο λεγόμενο ενναλακτικό τουρισμό. Ανεξάρτητα από τη μορφή του τουρισμού, ο κύριος σκοπός του εκάστοτε τουρίστα είναι η ανάγκη για ξεκούραση και αναψυχή. Από οικονομικής πλευράς, η Ελλάδα εστιάζει στην προσέλκυση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού τουριστών με στόχο τη μεγιστοποίηση των εσόδων.Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται βασικές έννοιες της ξενοδοχειακής λογιστικής. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενή αναφορά στο έντυπο τήρησης λογαριασμών πελατών (Μain Courante). Έπειτα στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το καθεστώς των φόρων που ισχύουν στο ξενοδοχειακό κλάδο καθώς και οι διάκρισή τους. Τέτοιοι φόροι είναι ο φόρος διαμονής, ο φόρος παρεπιδημούντων, η φορολογία εισοδήματος και ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) .Επίσης αναφέρονται στο τέταρτο κεφάλαιο οι οικονομικές καταστάσεις που πρέπει να τηρούν όλες οι επιχειρήσεις και οι αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούμε προκειμένου να πραγματοποιήσουμε μια χρηματοοικονομική ανάλυση σε ξενοδοχεία. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία χρηματοοικονομική ανάλυση του ξενοδοχείου AtriumPrestige με τη χρήση των αριθμοδεικτών
In the diploma we will refer to the tourism sector and specifically to the way in which accounting is practiced in a hotel. Tourism in Greece is a key element of economic activity in the country and is one of its most important sectors.
Λέξη κλειδί :Ξενοδοχειακή λογιστική
Αριθμοδείκτες
Φορολογία
Hotel accounting
Indicators
Taxation
Διαθέσιμο από :2021-06-02 08:30:49
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-06-02 08:30:49
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kypraios_2021.pdf

Τύπος: application/pdf