ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Aid for economic development: the efficiency of aid to developing countries, the case of Africa
Εναλλακτικός τίτλος :Βοήθεια για οικονομική ανάπτυξη: η αποτελεσματικότητα της οικονομικής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, η περίπτωση της Αφρικής
Δημιουργός :Kampouri, Anna-Kanelia
Καμπούρη, Άννα-Κανέλια
Συντελεστής :Chatzipanagiotou, Panagiotis (Επιβλέπων καθηγητής)
Milliou, Chrysovalantou (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8520
Περίληψη :Foreign aid is a great topic of discussion between developed and developing world the last 50 years. This thesis is separated in two main parts. The first one concerns the theory of foreign aid, the effects and motives of the donors, while the second part analyzes the case of Africa. It is worth noting that while Africa has received huge amounts of foreign aid still remains in a very low level of livelihood. The impressive characteristic is that countries, which receive the aid, tend to be rich in natural resources, however those countries are underdeveloped and live in poverty with corrupted health and education systems. However, it seems to be an economic growth in the very last years in some countries such as Ethiopia.
Η οικονομική βοήθεια και η αποτελεσματικότητα της στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδιαίτερα στης Αφρική είναι ένα θέμα που απασχολεί οικονομολόγους και πολιτικούς επιστήμονες για πανω από 50 χρόνια. Η εργασία χωρίζεται σε δύο κύρια σημεία. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στη θεωρία της οικονομικής βοήθειας στους τρόπους και στα αποτελέσματα της ενώ στο δεύτερο μέρος γινεται αναφορα στην εφαρμογή της και στην αποδοτικότητα της στην περίπτωση της Αφρικής. Το αξιοσημείωτο είναι πως παρ' όλο που η Αφρική έχει λάβει τη μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια και υποστήριξη από οποιαδήποτε άλλη χώρα σε εκτεταμένο χρονικό διάστημα συνεχίζει και βρίσκεται στην εξαθλίωση, χωρίς να μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες για τον λαό της. Είναι η πιο πλούσια ήπειρος σε ορυκτό πλούτο αλλά η πιο εξαθλιωμένη σε βιοτικό επίπεδο. Ωστόσο τα πολύ τελευταία χρόνια παρουσιάζονται στάδια ανάκαμψης και ανάπτυξης σε κάποιες από τις χώρες της όπως στην Αιθιοπία.
Λέξη κλειδί :Aid
Economic development
Βοήθεια
Οικονομική ανάπτυξη
Αναπτυσσόμενες χώρες
Αφρική
Διαθέσιμο από :2021-03-28 15:02:39
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-28 15:02:39
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kampouri_2021.pdf

Τύπος: application/pdf