ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Climate change policy and strategic interactions in a standard economic growth model
Εναλλακτικός τίτλος :Κλιματική αλλαγή και συνεργασία μεταξύ των χωρών μέσα από ένα μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης
Δημιουργός :Rozakis, Konstantinos
Συντελεστής :Xepapadeas, Anastasios (Επιβλέπων καθηγητής)
Economides, George (Εξεταστής)
Philippopoulos, Apostolis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :101p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8344
Περίληψη :This dissertation introduces different issues concerning climate change. We analyze the interactions among countries under either global mean temperature dynamics or regional temperature dynamics in a very standard economic growth model and provide a detailed mathematical appendix of how these solutions are derived. At first, we develop a zero dimensional energy balance climate model with global temperature dynamics. We solve the social planner's problem and characterize the competitive equilibrium for three equilibrium concepts. These equilibrium concepts depend on whether countries decide to cooperate with each other or not. We distinguish two cases in the case of non cooperation; a non cooperative game under open loop strategies and feedback strategies. We define optimal taxes on fossil fuel use and make the appropriate comparisons among the different equilibrium concepts. Also, we define the additional carbon tax that is needed to bridge the gap between those equilibrium concepts. Next, we introduce polar Amplification into our model, which is one of the well established feedbacks of the climate system. This feedback indicates that, under global warming, the Arctic warms faster because significant positive feedback occurs in the region. This new aspect entering into our model relates to the possibility that temperature changes in a location like the Arctic may generate damages to a location further away, e.g., the South. In both model specifications, we conclude that cooperative policies tend to be more conservative than noncooperative policies. In cooperative solutions, the proposed emission taxes that are imposed to combat climate change tend to be larger in magnitude than the one from non cooperative solutions. In addition, when polar Amplification is introduced, it results in a better and more accurate representation of the fossil fuel taxes that have to be imposed in order to combat climate change.
Η διπλωματική ασχολείται με την παρουσίαση της κλιματικής αλλαγής, σε ένα από τα πιο βασικά μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης. Μέσα από την ανάπτυξη ενός μαθηματικού μοντέλου, η διπλωματική προσπαθεί να εντοπίσει την σχέση που υπάρχει μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών. Προτείνει, μέσω παραδοσιακών μεθόδων πολιτικής, όπως τη φορολογία στις εκπομπές των ατμοσφαιρικών ρύπων, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Προκειμένου να εξερευνήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των χωρών, εισάγει δύο έννοιες ισορροπίας. Αυτές οι έννοιες ισορροπίας στηρίζονται στην απόφαση των χώρων για συνεργασία ή μη. Στην περίπτωση της μη συνεργασίας διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: την μη συνεργατική ισορροπία με open-loop στρατηγικές και την μη συνεργατική ισορροπία με feedback στρατηγικές. Σε κάθε μία από τις έννοιες ισορροπίας ορίζουμε τους άριστους φόρους και καταλήγουμε με τις κατάλληλες συγκρίσεις μεταξύ των διαφορετικών εννοιών ισορροπίας. Εν κατακλείδι, οι συνεργατικές λύσεις συνήθως είναι πιο συντηρητικές σε σχέση με τις μη συνεργατικές, καθώς στις συνεργατικές λύσεις ο προτεινόμενος φόρος είναι μεγαλύτερος σε μέγεθος.
Λέξη κλειδί :Climate change
Economic growth
Strategic interactions
Κλιματική αλλαγή
Οικονομική ανάπτυξη
Συνεργασία
Διαθέσιμο από :2021-02-07 12:36:01
Ημερομηνία έκδοσης :02/03/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-07 12:36:01
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Rozakis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf