ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Testing for Alpha of the major hedge fund industries
Εναλλακτικός τίτλος :Έλεγχος για το Άλφα των αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρήσεων
Δημιουργός :Legkou, Ioanna
Λέγκου, Ιωάννα
Συντελεστής :Chalamandaris, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Rompolis, Leonidas (Εξεταστής)
Kavussanos, Manolis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :55p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8327
Περίληψη :This paper examines the performance of the new factor models to explain the excess return of indices and also the performance of the indices using the factor models as depended variables. It has been a lot of discussion regarding the potential of the new factor models to improve the decisions of the investors and give better managing abilities to the managers by choosing the right index. For this purpose we used the American equity funds index that report to the base of the HFRI as our sample and examined the values of the alphas produced by the regression with the new factor models . Much of asset pricing research involves investigating for factors that improve the explaining of the cross-section of expected stock returns. Based on that a lot of economical researches proposed factor models with that ability . On this paper we are going to investigate the performance of the equity hedge funds using the following factor models : Fama and French 3 factor model , Fama and French 5 factor model , Hou Hue and Zhang 4 factor model , Stambaugh and Pastor 4 factor model . Barillas and Shanken six factor model.
Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσουμε την αποδοτικότητα των Αμοιβαίων Μετοχικών Κεφαλαίων των ΗΠΑ χρησιμοποιώντας πέντε διαφορετικά παραγοντικά μοντέλα. Στην χρηματοοικονομική ιστορία υπάρχουν πολλές απόψεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτών των μοντέλων στην ανίχνευση υπέρ αποδόσεων των δεικτών αλλά και την σωστή αποτίμηση τους. Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τα μοντέλα : Fama and French 3 factor model , Fama and French 5 factor model , Hou Hue and Zhang 4 factor model , Stambaugh and Pastor 4 factor model . Barillas and Shanken six factor model. Επίσης οι δείκτες που θα ελέγξουμε για υπέρ απόδοση είναι από την λίστα των Δεικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων που αναφέρονται στη βάση δεδομένων του Ινστιτούτου Έρευνας Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αμερικής (HFRI). Τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι οι μηνιαίες αποδόσεις των δεικτών από 01/01/2005 εώς και 31/12/2019Είναι σημαντικό να αναφέρουμε επίσης ότι οι αποδόσεις οι οποίες αναφέρονται στη βάση δεδομένων δεν είναι οι καθαρές για αυτόν τον λόγο αφαιρέσαμε από τις αποδόσεις το χωρίς κίνδυνο επιτόκιο RF. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας εξηγούμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι έλεγχοι υπέρ απόδοσης των δεικτών . Για αυτόν τον σκοπό θα χρησιμοποιήσουμε τις καθαρές μηνιαίες αποδόσεις των δεικτών ως εξαρτώμενη μεταβλητή μιας παλινδρόμησης η όποια θα έχει στο δεξί της σκέλος ξεχωριστά τις μεταβλητές των παραγοντικών μοντέλων που επιλέξαμε. Για κάθε δείκτη λοιπόν γίνονται πέντε διαφορετικές παλινδρομήσεις εξετάζοντας το άλφα της παλινδρόμησης για όλο το χρονικό διάστημα , μεταξύ 2005 και 2015 και τέλος μεταξύ 2015 και 2019.Καθαρές μηνιαίες αποδόσεις δείκτη = άλφα + παράγοντες μοντέλου +διαταρακτικός όροςΣτο τρίτο μέρος της εργασίας αναλύονται τα αποτελέσματα αυτών των παλινδρομήσεων και τα άλφα που παράχθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων . Για να είναι ένας δείκτης αληθινά αποδοτικός θα πρέπει να έχει θετικές αξίες άλφα αλλά και στατιστικά σημαντικές στα περισσότερα η και όλα τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται . Για το δείγμα αυτής της εργασίας είχαμε αρκετά διαφορετικά αποτελέσματα.
Λέξη κλειδί :Alpha
Factor models
Excess returns
Hedge funds
Παραγoντικά μοντέλα
Άλφα
Υπεραποδόσεις
Αμοιβαία κεφάλαια
Διαθέσιμο από :2021-02-03 17:45:51
Ημερομηνία έκδοσης :12/24/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-03 17:45:51
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Legkou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf