ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Oλοκληρωμένο πλάνο στρατηγικής επικοινωνίας της επιχείρησης χειροποίητου παγωτού PepperCream
Εναλλακτικός τίτλος :Integrated marketing communications plan for the handmade ice-cream brand PepperCream
Δημιουργός :Αρβανιτάκη, Βασιλική
Συντελεστής :Σταθακόπουλος, Βλάσης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :120σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8220
Περίληψη :Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει σκοπό τη δημιουργία ενός άρτιου και ολοκληρωμένου πλάνου στρατηγικής επικοινωνίας για τη δημιουργίατου πρώτου καταστήματος αυθεντικού, χειροποίητου Ιταλικού παγωτού "PepperCream" στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει το θεωρητικό μέρος που παραθέτει τη συνολική εικόνα του κλάδου στην Ελλάδα, καθώς και την σχετική του ανάλυση. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε έρευνα αγοράς για τη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών από τις κατάλληλες ομάδες πληθυσμού, με στόχο να βοηθήσει την επιχείρηση στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη εισαγωγή των προϊόντων της στη νέα αγορά.
This master's thesis aims to create a complete the relevant communication strategy plan for the creation of the first store of authentic, handmade Italian ice cream "PepperCream" in Greece. It includes the theoretical part that presents the overall picture of the industry in Greece, as well as its relevant analysis. In addition, a market research was conducted to collect and evaluate information from the appropriate population groups, in order to assist the company in making decisions regarding the introduction of its products in the new market.
Λέξη κλειδί :Παγωτό
Ελλάδα
Στρατηγική
Ice cream
Greece
Strategy
Διαθέσιμο από :2021-01-04 13:42:43
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-01-04 13:42:43
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Arvanitaki_2020.pdf

Τύπος: application/pdf