ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Simulation of the RACH procedure to investigate flow control mechanisms in the application layer
Εναλλακτικός τίτλος :Προσομοίωση της διαδικασίας RACH για να διερευνηθούν μηχανισμοί ελέγχου ροής στο επίπεδο εφαρμογής
Δημιουργός :Pantelis, George
Παντελής, Γιώργος
Συντελεστής :Siris, Vasilios A. (Επιβλέπων καθηγητής)
Polyzos, George (Εξεταστής)
Xylomenos, George (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :55p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8217
Περίληψη :In cellular networks, whenever a mobile phone or a sensor needs to connect to the wireless channel, the Random Access Channel Procedure (RACH) takes place. The first step in the RACH, to establish a connection with the Base Station, involves a random access process. As the number of devices is increasing, the number of collisions in the first step of RACH increases. In the Next Generation Internet, a large number of IoT sensors will be connected to the cellular network, leading to RACH's possible congestion. In this thesis, we developed a Simulator to investigate the performance of the RACH procedure, under different parameters, loads, data rates, and traffic mixes. Moreover, we examine two scenarios, where we seek to reduce the data flow rate at the application level, without requiring changes to the low layers
Το πρώτο βήμα σύνδεσης ενός κινητού ή ενός αισθητήρα στο σταθμό βάσης ενός δικτύου κινητής επικοινωνίας είναι το πρωτόκολλο RACH, το οποίο περιλαμβάνει μια παράμετρο, η οποία επιλέγεται τυχαία από ένα σύνολο τιμών.Αν δυο κινητές συσκευές επιλέξουν την ίδια τυχαία τιμή τα δεδομένα που στέλνουν θα συγκρουστούν. Στο μέλλον πολύ μεγάλος αριθμός συσκευών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things), μαζί με τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, θα συνδέονται στο ίδιο ασύρματο δίκτυο, με αποτέλεσμα να υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να μελετήσει πως επηρεάζεται το ασύρματο κανάλι, όταν μεταβάλλονται ο αριθμός των συσκευών, η περίοδος που παράγουν τις μετρήσεις τους, και άλλα, καθώς και να εξετάσει πιθανές λύσεις που δουν σε επίπεδο εφαρμογής, χωρίς να αλλάζει κάτι στα χαμηλότερα επίπεδα.Στην αρχή, εξηγούμε πως λειτουργεί η RACH διαδικασία και στη συνέχεια αναφέρουμε δυο πιθανά σενάρια, τα οποία βασίζονται σε ιδέες που έχουν προταθεί στην βιβλιογραφία. Το πρώτο σενάριο εφαρμόζει μια λογική παρόμοια με τη λογική του αλγορίθμου του TCP για έλεγχο συμφόρησης και το δεύτερο χωρίζει τις συσκευές σε ομάδες με την κάθε μια να έχει έναν αρχηγό που αναλαμβάνει την αποστολή των μετρήσεων τους στο σταθμό βάσης. Η διερεύνηση της απόδοσης έγινε σε προσομοιωτή του πρωτοκόλλου RACH που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας.
Λέξη κλειδί :RACH
Simulation
Congestion
Προσομοίωση
Ασύρματα δίκτυα
Συμφόρηση
Διαθέσιμο από :2021-01-08 15:42:52
Ημερομηνία έκδοσης :11/12/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-01-08 15:42:52
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pantelis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf