ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Modern piracy and its effect on the global maritime industry
Εναλλακτικός τίτλος :Η σύγχρονη πειρατεία και η επιρροή της στην παγκόσμια ναυτιλία
Δημιουργός :Πραμαντιώτη, Μαρία
Pramantioti, Maria
Κουσιουνέλου, Φωτεινή
Kousiounelou, Foteini
Συντελεστής :Konstantinidis, Emmanouil (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavousanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Demirakos, Efthymios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8197
Περίληψη :Η συγκεκριμένη διατριβή αναφέρεται στην αρχή και την ανάπτυξη της πειρατείας, από την αρχαιότητα μέχρι και πιο πρόσφατα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων και πιο πρόσφατων γεγονότων κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Οι πληγείσες περιοχές, τα κίνητρα για πειρατεία, το συνολικό κόστος και μια λεπτομερής ανάλυση δεδομένων μεταξύ είναι μερικά από τα θέματα που αναφέρονται σε αυτή τη διπλωματική εργασία.
This thesis dissertation refers to the beginning and development of piracy, from the ancient times until the latest years, including the most recent events during the Covid-19 pandemic. The affected areas, the motives for piracy, the total costs and a detailed data analysis among other topics are covered in this research.
Λέξη κλειδί :Πειρατεία
Ναυτιλία
Πανδημία
Piracy
Maritime
Shipping
Pandemic
COVID 19
Διαθέσιμο από :2020-12-19 19:41:01
Ημερομηνία έκδοσης :18-12-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-12-19 19:41:01
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kousiounelou_Pramantioti_2020.pdf

Τύπος: application/pdf