ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :H τεχνητή νοημοσύνη στον κλάδο του λιανικού εμπορίου μόδας
Εναλλακτικός τίτλος :Artificial intelligence on clothing retail
Δημιουργός :Θανοπούλου, Αγγελική-Φλώρα
Συντελεστής :Καπερώνης, Σταύρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :82σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7979
Περίληψη :Η έρευνα σχετικά με τον τομέα του marketing βρίθει από μελέτες που αναφέρονται στη σημασία των μεταβλητών της ατμόσφαιρας ενός καταστήματος (store atmospherics) στην πρόθεση αγοράς. Στα παραδοσιακά «store atmospherics» ενός καταστήματος μόδας, προστίθενται τα «e-atmospherics», δηλαδή μεταβλητές της ατμόσφαιρας που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες και πιο συγκεκριμένα στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως για παράδειγμα καθρέφτες με επαυξημένη πραγματικότητα, RFID ράφια. Η παρούσα εργασία μελετά αυτήν την εξέλιξη που σημειώνεται στο πεδίο του λιανικού εμπορίου μόδας ως απόρροια της αλλαγής της συμπεριφοράς του σύγχρονου καταναλωτή. Η εμπειρία του πελάτη είναι πλέον υψίστης σημασίας. Η τεχνολογία εκλαμβάνεται από τους λιανέμπορους ως το μέσο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης τους. Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να αποτυπωθεί πως η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει την πρόθεση αγοράς ρούχων σε φυσικά καταστήματα μόδας. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος ανάλυσης μέσω διαμοιρασμού ερωτηματολογίου. Επιτυχώς συλλέχθηκαν 236 ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι οι Έλληνες νεαρής ηλικίας είναι εξοικειωμένοι με την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης και ότι πάνω από τους μισούς θεωρούν ότι θα υπάρχουν φυσικά καταστήματα στο μέλλον. Επιπροσθέτως, για καταναλωτές που δίνουν σημασία στο χρόνο που σπαταλάνε στο ταμείο και ειδικότερα στα δοκιμαστήρια έδειξαν αυξημένη προθυμία να αγοράσουν ρούχα σε ένα κατάστημα που θα βελτίωνε τις παραπάνω διαδικασίες μέσω της τεχνολογίας. Η απουσία ανάγκης επαφής με τους πωλητές και η ανάγκη αφής των ρούχων ενισχύουν την πρόθεση αγοράς σε ένα κατάστημα βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη. Εμπόδιο που θα συναντήσει η τεχνητή νοημοσύνη είναι η παραχώρηση προσωπικών δεδομένων, καθώς πολλοί καταναλωτές είναι διστακτικοί.
Marketing literature abounds with discussions of the importance of store atmospherics cues affecting the purchase intention. Next to the classical in-store atmospherics, e-atmospherics offer new experiences to the consumers. Elements of the store atmospherics, such as mirrors of augmented reality and RFID shelves, are based on new technologies and especially on artificial intelligence (AI). In this study examined is the evolution of fashion retailing, as a result of the change of the contemporary consumer’s behavior. The customer experience is a matter of greatest importance. New technologies aim at the customer’s satisfaction and increase the profit of the stores. Primary target of the study is to investigate the way the artificial intelligence affects the purchase intention of clothing at brick-and-mortar stores. The research is based on the quantitative method analysis of 236 questionnaires. Young Greeks are familiar to artificial intelligence and more than 50% consider that physical stores will continue to exist in the future. Moreover, consumers who have little time to spend in a store, at the cashier or the fitting room, are very fond of the idea of buying clothing in less time in a physical store using new technologies. The absence of stuff and the need of tactile input reinforce the purchase intention in AI store. Many consumers are skeptical giving away personal data and this a problem that AI stores have to overcome too.
Λέξη κλειδί :Τεχνητή νοημοσύνη
Ένδυση
Λιανικό εμπόριο
Ατμόσφαιρα καταστήματος
Artificial intelligence
Clothing
Retail
Store atmosphere
Διαθέσιμο από :2020-08-31 10:13:20
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-08-31 10:13:20
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Thanopoulou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf