ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημιουργία ενός σχεδίου μάρκετινγκ (marketing plan) για την επιχείρηση Γεροντής
Εναλλακτικός τίτλος :Marketing plan of Gerontis company
Δημιουργός :Γεροντής, Εμμανουήλ
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σταθακόπουλος, Βλάσιος (Εξεταστής)
Δρόσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :75σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7900
Περίληψη :Βασικός σκοπός της διπλωματικής εργασίας, είναι η εφαρμογή του προγράμματος μάρκετινγκ της επιχείρησης Γεροντής. Επιμέρους στόχοι είναι η διερεύνηση του εταιρικού προφίλ, της αποστολής, του στόχου, της φιλοσοφίας, του εσωτερικού και εξωτερικού του περιβάλλοντος και των στρατηγικών της επιχείρησης Γεροντής. Μέσω του σχεδιασμού μάρκετινγκ, θα προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε μια πλήρη εικόνα για το ποια είναι η κατάσταση της επιχείρησης σήμερα και πώς μπορεί να είναι αύριο, μέσα από την υιοθέτηση και εφαρμογή κάποιων στρατηγικών και συγκεκριμένων προγραμμάτων δράσης.
The main purpose of the dissertation is the implementation of the marketing program of the company Gerontis. Sub-objectives are the investigation of the corporate profile, the mission, the goal, the philosophy, the internal and external environment and the strategies of the company Gerontis. Through marketing planning, we will try to build a complete picture of what the business situation is today and how it can be tomorrow, through the adoption and implementation of some strategies and specific action plans.
Λέξη κλειδί :Στρατηγικό μάρκετινγκ
Ικανοποίηση πελατών
Εξυπηρέτηση πελατών
Γεροντής
Marketing plan
Customer satisfaction
Customer service
Gerontis company
Διαθέσιμο από :2020-07-21 10:31:00
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-07-21 10:31:00
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gerontis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf