ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Acceptance sampling theory and applications
Εναλλακτικός τίτλος :Θεωρία δειγματοληψίας αποδοχής και εφαρμογές
Δημιουργός :Παραγιουδάκης, Γεώργιος
Paragioudakis, Georgios
Συντελεστής :Ψαράκης, Στυλιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Κωστάκη, Αναστασία (Εξεταστής)
Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7881
Περίληψη :Στην εργασία αυτή παρατίθεται η ιστορία της Δειγματοληψίας Αποδοχής ενώ γίνεται αναφορά στα Πλάνα Δειγματοληψίας Αποδοχής και στα Σχέδιά της. Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζεται μια εφαρμογή στην γλώσσα R με το Σχέδιο MIL-STD-105E.
This paper presents the history of Acceptance Sampling while reference is made to the Acceptance Sampling Plans and to its Schemes. At the end of the paper, an application is presented in the R language with the MIL-STD-105E Scheme.
Λέξη κλειδί :Θεωρία
Δειγματοληψίας
Αποδοχής
Acceptance
Sampling
Theory
Διαθέσιμο από :2020-07-09 15:26:56
Ημερομηνία έκδοσης :08-07-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-07-09 15:26:56
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Paragioudakis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf