ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι απόψεις ανδρών και γυναικών μεσαίων στελεχών για την εξαιρετική ηγεσία: ομοιότητες και διαφορές
Εναλλακτικός τίτλος :The perceptions of men and women middle managers for outstanding leadership: similarities and differences
Δημιουργός :Αποστολοπούλου, Μαγδαληνή
Συντελεστής :Παπαλεξανδρή, Νάνσυ (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :165σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7739
Περίληψη :Στο σύγχρονο παγκόσμιο επαγγελματικό γίγνεσθαι παρατηρείται μια αδιαμφισβήτητη υποστελέχωση των ανώτερων διοικητικών θέσεων από γυναίκες. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία περιγράφει την παρούσα κατάσταση και με την αξιοποίηση της ενότητας της ηγεσίας της παγκόσμιας έρευνας Globe (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness-project), εξετάζει πιθανή σύνδεση της υποστελέχωσης αυτής με τυχόν διαφορές στις απόψεις των δύο φύλων ως προς το τι συνιστά την εξαιρετική ηγεσία.Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε εμπειρική έρευνα σε μεσαία στελέχη ελληνικών οργανισμών από διαφορετικούς κλάδους με τη βοήθεια ανώνυμου διαδικτυακού ερωτηματολογίου και ανάλυση αποτελεσμάτων με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS.Στα αποτελέσματα, παρατηρούνται όντως κάποιες διαφορές στις προτιμήσεις για την εξαιρετική ηγεσία, αλλά σίγουρα όχι τόσο ουσιώδεις και σε έκταση που να μπορούν να εξηγήσουν τη μεγάλη διαφορά στη συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε διοικητικούς ρόλους, και ειδικά σε ανώτερους. Αξιωσημείωτο δε είναι ότι οι απόψεις των γυναικών για τα ηγετικά χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν τον ιδανικό ηγέτη είναι πιο κοντά στο κοινώς παραδεκτό αποτελεσματικό πρότυπο, με βάση σχετικές έρευνες, άρα οι οργανισμοί έχουν μόνο να ωφεληθούν από την αξιοποίηση του γυναικείου διοικητικού ενστίκτου και ταλέντου. Πάντως η μεγαλύτερη εικόνα δείχνει σαφώς ότι αυτό που υπερισχύει είναι οι ομοιότητες στις προτιμήσεις για τον ιδανικό ηγέτη, μεταξύ των δύο φύλων.Τέλος, περιγράφονται οι συγκεκριμένοι λόγοι και οι αντικειμενικές δυσκολίες που εμποδίζουν την ανέλιξη των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και προτείνονται πρακτικές λύσεις.
In today’s business ecosystem, women’s share in the higher management positions is indubitably low. The scope of this Thesis is to describe the current situation by utilizing Globe (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) research project methodology, in order to investigate a potential connection of this underrepresentation with distinct preferences about outstanding leadership between the genders.For that reason, an empirical research was carried out among middle managers of various Greek organizations and sectors, with the use of Globe’s online questionnaire and SPSS for data analysis.According to the results, there is indeed a distinction in preferences about the ideal leadership style, but not substantial enough to justify such a huge gender gap in senior executive & leading roles. Furthermore, it’s remarkable that women’s perceptions about the characteristics and behaviors that contribute to effective leadership are closer to what’s also widely accepted as the effective leadership prototype by other related researches; hence, organizations are to benefit from leveraging the female instinct and managerial talent. Nevertheless, the results’ topline view clearly shows that the similarities in preferences outnumber the differences, by far.Finally, the objective obstacles and dominant reasons which hinder women’s advancement in senior leadership positions are outlined along with practical solutions and recommendations.
Λέξη κλειδί :Ισότητα των φύλων
Εξαιρετική ηγεσία
Αποτελεσματική ηγεσία
Γυναικεία ηγεσία
Οργανωσιακή ηγεσία
Gender equality
Outstanding leadership
Εffective leadership
Female leadership
Organizational leadership
GLOBE project
Ημερομηνία :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :26-03-2020
Ημερομηνία αποδοχής :26-03-2020
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Apostolopoulou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf