ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :H επιλογή του κατάλληλου μείγματος παραδοσιακών & ψηφιακών καναλιών/μέσων και των ειδών περιεχομένου που διαμορφώνουν θετική αντίληψη για μια υπηρεσία: η περίπτωση της υπηρεσίας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
Εναλλακτικός τίτλος :The selection of traditional and digital media mix as well as the types of content that form positive perception for services: the case of the electricity supply service
Δημιουργός :Μπαλτά, Σταυρούλα
Συντελεστής :Κυρέζης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Δρόσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Κοκκινάκη, Φλώρα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :128σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7707
Περίληψη :Κατά την τελευταία δεκαετία, έκαναν την εμφάνισή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πολλές ιδιωτικές εταιρίες, οι οποίες περιόρισαν το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, που μέχρι τότε κατείχε το μονοπώλιο. Οι νέοι αυτοί παίκτες επιδίδονται σε ενέργειες μάρκετινγκ που στοχεύουν στο να πείσουν τους πελάτες της ΔΕΗ να αλλάξουν πάροχο και να στραφούν σ΄ αυτές. Μεταξύ των ενεργειών αυτών είναι και η διαφήμιση. Η διαφήμιση στην παρούσα εργασία θα εξεταστεί υπό το πρίσμα διαμόρφωσης θετικής αντίληψης, δηλαδή πώς αυτή μπορεί να διαμορφώσει θετική αντίληψη γύρω από μια επωνυμία, κάτι που, όταν επιτυγχάνεται, οδηγεί σε υψηλή περιουσιακή αξία της μάρκας και κατ’ επέκταση στην επιλογή του διαφημιζόμενου παρόχου. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να διερευνηθεί, αρχικά, αν υπάρχουν ισχυρές επωνυμίες στο χώρο αυτό, αν η διαφήμιση θα μπορούσε να συμβάλλει σε αυτό, καθώς και ποια είναι τα μέσα και τα είδη περιεχομένου της διαφήμισης που το επιτυγχάνουν. Το τελευταίο αποτελεί το κυρίως ερευνητικό ερώτημα της εργασίας και αποσκοπεί στο να κατευθύνει τις εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας σε ποια παραδοσιακά μέσα και ψηφιακά κανάλια να επενδύσουν καθώς και για το ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να περιλαμβάνονται στη διαφήμισή τους για να διαμορφώσει ο υποψήφιος πελάτης θετική αντίληψη για την επωνυμία.Για την παρούσα έρευνα διεξήχθη δημοσκόπηση, η οποία απευθυνόταν σε άτομα που λαμβάνουν τις οικονομικές αποφάσεις του νοικοκυριού, καθώς σε αυτούς στοχεύει κάθε εταιρία για την αύξηση του πελατολογίου της και την επίτευξη κερδών. Για τη δημοσκόπηση, συντάχθηκε ερωτηματολόγιο και η μέθοδος συμπλήρωσης που επιλέχθηκε ήταν η απρογραμμάτιστη προσωπική συνέντευξη, η οποία διεξήχθη σε τρία μεγάλα πολυκαταστήματα της Αττικής.
In the last decade, many private companies have appeared on the electricity market, limiting the market share of PPC S.A. (Public Power Corporation S.A.), which until then had a monopoly position on the electricity market. These new players are engaged in marketing actions that are aimed at persuading PPC’s customers to switch providers and focus on them. Among these actions is advertising.Advertising in the present work will be examined in the light of positive perception: how advertising could positively affect brand perception. It is noted that positive brand perception could lead to positive brand equity and therefore to the choice of the advertised provider. It is therefore necessary to first investigate whether there are strong brands in this sector, if the advertisement could build strong brands, and which are the media, as well as the types of content of the ad to achieve this. The latter is the main research question of this work.The survey was conducted on household members who make the financial decisions. In this framework, a questionnaire was designed. The research method used for filling in the questionnaire was the non-scheduled personal interview.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακό μάρκετινγκ
Αντίληψη
Αξία επωνυμίας
Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Ελλάδα
Digital marketing
Perception
Brand equity
Electricity markets
Greece
Ημερομηνία έκδοσης :28-02-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :19-03-2020
Ημερομηνία αποδοχής :19-03-2020
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Balta_2020.pdf

Τύπος: application/pdf