ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :H χρήση παραδοσιακών και σύγχρονων μέσων επικοινωνίας (omni-channel) και οι παράγοντες που επηρεάζουν το brand awareness της μάρκας: η περίπτωση της δερμοκαλλυντικής μάρκας DUCRAY
Εναλλακτικός τίτλος :The use of traditional and digital media (omni-channel) and the factors that contribute to brand awareness: the case of DUCRAY, a dermocosmetic brand
Δημιουργός :Δημάκου, Βασιλική
Συντελεστής :Κυρέζης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Δρόσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Θεοδωρίδης, Προκόπιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :126σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7673
Περίληψη :Η αγορά αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Ο καταναλωτής, ο τελικός χρήστης ενημερώνεται για το προϊόν ή την υπηρεσία από διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας. Η εφαρμογή του omni-channel marketing ως μέρος στρατηγικής μίας επιχείρησης αποτελεί πλέον ένα βασικό πυλώνα για την εξέλιξη της και την μετέπειτα εδραίωσή στον κόσμο των αγορών. Στη περίπτωση της μάρκας DUCRAY, η οποία ανήκει στον όμιλο Pierre Fabre, θα εξετάσω πώς μπορεί να αξιοποιήσει σωστά και αποτελεσματικά τα διαθέσιμα εργαλεία ψηφιακών και παραδοσιακών μέσων για την ανάπτυξή της, τόσο στο φυσικό σημείο πώλησης αλλά και στο διαδικτυακό χώρο. Η DUCRAY είναι ευρέως γνωστή στον δερμοκαλλυντικό, φαρμακευτικό τομέα και τα τελευταία 3 χρόνια κάνει τα πρώτα βήματά της στον ψηφιακό χώρο. Θα αναλύσω τις στρατηγικές που ακολουθεί η μάρκα, αλλά και τις μελλοντικές της ενέργειες, έτσι ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστή στο καταναλωτικό κοινό. Στη περίπτωση της DUCRAY, η οποία είναι μία από τις μάρκες που διαχειρίζομαι στον ψηφιακό κόσμο, επέλεξα τη συγκεκριμένη καθώς έχει πολλές δυνατότητες να αναπτυχθεί και να «μείνει» στον καταναλωτή ως μία αξιόλογη μάρκα και να εδραιωθεί σταδιακά. Φυσικά, για την ανάπτυξη του brand awareness, πέρα από την εφαρμογή μίας omni-channel στρατηγικής μάρκετινγκ, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς «αποτυπώνεται» η μάρκα στους καταναλωτές, τι στάση έχουν απέναντι στη μάρκα, ποια μέσα χρησιμοποιούν για να ενημερώνονται για τη μάρκα, από ποιο κανάλι διανομής επιλέγουν την αγορά των προϊόντων της μάρκας κτλ. και στη περίπτωση της δερμοκαλλυντικής μάρκας DUCRAY, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το πώς «αποτυπώνεται» η μάρκα και στους φαρμακοποιούς, τι στάση έχουν απέναντι στη μάρκα, ποια μέσα επικοινωνίας (παραδοσιακά ή σύγχρονα) χρησιμοποιούν για να προβάλλουν τη μάρκα στο φαρμακείο τους κτλ.Είναι σημαντικό η μάρκα να γνωρίζει το κοινό στο οποίο στοχεύει να προβάλλει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, αξιοποιώντας σωστά τα κατάλληλα διαθέσιμα παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα.Ο συνδυασμός και των δύο μέσων δημιουργεί μία ολοκληρωμένη εικόνα και θετική αντίληψη στον καταναλωτή κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί και μέσα από προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιούνται στο φυσικό σημείο πώλησης αλλά και στον ψηφιακό κόσμο της μάρκας.
Τhe market is rapidly growing. The consumer, the end user get informed about a product or services from different communication channels. Implementing omni-channel marketing as part of a business strategy is now a key pillar of its evolution and its subsequent consolidation in the market world. In the case of the brand DUCRAY, which belongs to the Pierre Fabre Group, I will search on how to make the best use of digital and traditional media tools to develop its brand awareness appropriately and effectively, both in the retail outlet and online. DUCRAY is well known in the field of dermatology, pharmaceuticals and has taken its first steps in the digital world in the last 3 years. The brand's strategies and its future actions will be analyzed to make them more aware to the consumer. DUCRAY is one of the brands that I manage in the digital world, and I chose this brand because it has a lot of potential to grow and be a valuable brand that a consumer will keep in mind and eventually will gradually be established. Of course, in order to develop brand awareness, in addition to implementing an omni-channel marketing strategy, it is important to know how the brand is appealing to consumers, what is their attitude towards the brand, what media they are using to be informed about the brand, from which distribution channel they choose to buy the brand's products etc. Furthermore, it is important to know, how the brand is percieved by the pharmacists, what is their attitude towards the brand, what means of communication (traditional or digital media) they use to display and promote the brand in their pharmacy. It is important for the brand to acknowledge the targeting audience in order to promote its products or services, making the best use of the available and appropriate traditional and digital media.The combination of both means creates a complete image and positive perception to the consumer, and this can be achieved through promotions that take place both in the physical point of sale and in the digital world of the brand.
Λέξη κλειδί :Αναγνωρισιμότητα μάρκας
Διακαναλική στρατηγική
Μέσα επικοινωνίας
Δερμοκαλλυντικά
Brand awareness
Omni-channel strategy
Mass media
Dermocosmetics
Ducray
Διαθέσιμο από :2020-03-12 11:55:47
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-12 11:55:47
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dimakou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf