ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος :Factors pertaining to the success and failure of start-up companies in Greece
Δημιουργός :Κατσαμπάνης, Παναγιώτης
Συντελεστής :Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Σαλαβού, Ελένη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :101σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7666
Περίληψη :Στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, η νεοφυής επιχειρηματικότητα και οι start-up επιχειρήσεις, αποτελούν έναν από τους πλέον ρηξικέλευθους θεσμούς, ενώ από πολλούς ειδικούς θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι του. Ταυτόχρονα, η νεοφυής επιχειρηματικότητα έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει τα μέγιστα τόσο από οικονομικής αλλά και από κοινωνικής απόψεως. Μελέτες δείχνουν τη ραγδαία εξάπλωση τους στην Ευρώπη, τις Η.Π.Α. και τον κόσμο. Ιδιαιτέρως, σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης, όπως είναι η Ελλάδα, η νεοφυής επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει τη μέθοδο τόνωσης της οικονομίας προσφέροντας άμεσα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, από θέσεις εργασίας έως μία βιώσιμη λύση στο προοδευτικά αυξανόμενο brain drain. Κατά συνέπεια, πολύ σημαντική είναι η χαρτογράφηση της επίδρασης διάφορων μεταβλητών στην πιθανή επιτυχία ή αποτυχία μιας νεοφυούς επιχείρησης, σε μία προσπάθεια πρότασης λύσεων για τη σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη τους. Η παρούσα μελέτη, εξετάζει τους παράγοντες επίδρασης της επιτυχίας ή αποτυχίας, απομονωμένους και σε σύνολα, αξιοποιώντας με χρήση της τεχνικής του ερωτηματολογίου, τις απόψεις έμπειρων στελεχών start-up εταιριών. Τέλος, τίθενται προτάσεις στις διοικήσεις των εταιριών αλλά και στη δημόσια διοίκηση, με βάση τα εξαχθέντα αποτελέσματα.
Start-up entrepreneurship is one of the most innovative concepts of the contemporary business world and is regarded by experts as an integral part of it. At the same time, start-up entrepreneurship offers the possibility of various economic and social benefits. Many studies have proved their spreading in Europe, the USA and all around the world, in general. Specifically, start-up companies can act as a counter measure against Greece’s economic crisis by providing jobs and even help reduce the brain drain which is progressively worse over the course of the years. As a result, it is critical that, the effects ofthe factors pertaining to the success or failure of a start-up, are fully identified. In the present study, those factors are analyzed both on an individual and on a group basis. A questionnaire is used to record the opinions of experts and ultimately reclaim them by providing direct suggestions based on the resulting evidence, to the companies’ management teams and to public administration as a whole.
Λέξη κλειδί :Νεοφυείς επιχειρήσεις
Επιχειρηματικότητα
Καινοτομία
Ελλάδα
Start-Up
Entrepreneurship
Innovation
Greece
Διαθέσιμο από :2020-03-07 13:22:33
Ημερομηνία έκδοσης :24-09-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-07 13:22:33
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Katsampanis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf