ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Εναλλακτικός τίτλος :SMEs corporate governance regulations
Δημιουργός :Τζέτζος, Κίμωνας
Συντελεστής :Ταρνανίδου, Χριστίνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Κουλορίδας, Αθανάσιος (Εξεταστής)
Τρούλη, Εμμανουέλα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :61σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7661
Περίληψη :Η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για κάθε οικονομία είναι αδιαμφισβήτητη. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να εντοπίσει το με ποιόν τρόπο και υπό ποια μορφή θα μπορέσει να υιοθετηθεί ένα ποιοτικό μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης από τις ελληνικές -κυρίως μη εισηγμένες- μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Small and medium sized enterprises are beyond doubt important for every modern economy. This reasearch is attempting to define the "how" and "in what way" could a good corporate governance system be adopted by the greek -mostly unlisted- SMEs.
Λέξη κλειδί :Εταιρική διακυβέρνηση
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Ελλάδα
Corporate Governance
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
Greece
Διαθέσιμο από :2020-03-10 13:52:59
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-10 13:52:59
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tzetzos_2020.pdf

Τύπος: application/pdf