ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The twin deficit hypothesis in Greece
Εναλλακτικός τίτλος :Η υπόθεση των δίδυμων ελλειμμάτων στην Ελλάδα
Δημιουργός :Δημόπουλος, Νικόλαος
Dimopoulos, Nikolaos
Συντελεστής :Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Αρβανίτης, Στυλιανός (Εξεταστής)
Δενδραμής, Ιωάννης (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7640
Περίληψη :Εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα. Επίσης, ελέγχουμε την εγκυρότητα της υπόθεσης των δίδυμων ελλειμμάτων χρησιμοποιώντας ετήσια δεδομένα από την περίοδο 1970-2019.Σε αυτή την εργασία αποδεχόμαστε την υπόθεση των δίδυμων ελλειμμάτων το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ του ελλείμματος των τρεχουσών συναλλαγών και του δημοσιονομικού ελλείμματος.
We examine the relationship between the current account deficit and the general government deficit in Greece.Furthermore, we check the validity of the twin deficit hypothesis using annual time series data for the 1970-2019 periods.In this work we accept the twin deficit hypothesis which means that there is a positive relationship between the current account deficit and the fiscal deficit.
Λέξη κλειδί :Δίδυμα ελλείμματα
Δημοσιονομικό έλλειμμα
Έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
Twin deficit
Fiscal deficit
Current account deficit
Διαθέσιμο από :2020-02-27 16:23:55
Ημερομηνία έκδοσης :26-02-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-27 16:23:55
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dimopoulos_2020.pdf

Τύπος: application/pdf