ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Personal quality management through the use of quality tools: the use of Pareto, Deming Cycle and cause and effect diagram (Fishbone) in a university class environment
Δημιουργός :Nteliou, Kleopatra
Rafailidou, Myrofora
Εκδότης :Editions Benou
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :27p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :This paper presents the importance of personal quality and its application through specific quality tools. Quality should start on a personal level in order to become part of the core culture of an organization. Individuals need to practice quality tools at personal level in order not only to cope with the competitive business environment, but also to solve issues in their personal life. Under this scope, five quality tools and the modified version of the Malcolm Baldrige National Quality Award criteria for Performance Excellence are presented, showing the importance of using such frameworks on a personal basis. The use of personal quality checklist, personal TQM matrix and Malcolm Baldrige National Quality Award are presented through the literature review as useful tools for personal quality management. Apart from these personal quality frameworks, other researchers explored some well-known quality tools such as Pareto, the Deming Cycle and the cause and effect diagram (Fishbone). Their application is analyzed and discussed in a university class environment.
Λέξη κλειδί :Quality
Personal quality
Total Quality Management
Quality tools and models
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Μέρος του :Τιμητικός τόμος καθηγήτριας Νάνσυ Παπαλεξανδρή: ανθολόγιο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης επιχειρήσεων = Volume in honor of professor Nancy Papalexandris: an anthology on human resource management, organizational behavior and special issues in management
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Honor_Papalexandris_Nteliou_Rafailidou.pdf

Τύπος: application/pdf