ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η σύγχρονη θεματική των θεωριών της ηγεσίας
Δημιουργός :Χυτήρη, Αλεξάνδρα
Χυτήρης, Λεωνίδας
Εκδότης :Εκδόσεις Μπένου
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :22σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :H θεώρηση της ηγεσίας από πολλές πλευρές (π.χ. του ηγέτη, των ακολούθων, του κοινωνικού, πολιτισμικού, εργασιακού και οικονομικού περιβάλλοντος, της τεχνολογίας επικοινωνιών, κτλ.) και η μελέτη των παραγόντων που την αναδεικνύουν και την καθορίζουν, προβάλλουν την ανάγκη, σκοπιμότητα και χρησιμότητα των πολλών και διαφορετικών θεωριών και κατ’ επέκταση ορισμών της ηγεσίας. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η καταγραφή των θεωρητικών υποδειγμάτων ηγεσίας από το 2000 μέχρι σήμερα, η συνοπτική παρουσίαση τους κατά θεματολογία και η διαμορφούμενη εξελικτική τάση στην έρευνα για την ηγεσία. Από την καταγραφή της συχνότητας των θεμάτων των άρθρων στα εγκυρότερα επιστημονικά περιοδικά, που αφορούν στην ηγεσία, προκύπτει ότι στην πρώτη πεντάδα των θεωρητικών υποδειγμάτων είναι οι θεωρίες: (νέο) χαρισματικής ηγεσίας, ηγεσίας βασισμένης στις νοητικές διεργασίες ηγέτη και ακολούθων, στρατηγικής ηγεσίας, σχεσιακής ηγεσίας (ή κοινωνικής ανταλλαγής) και ηγεσία με βάση τα χαρακτηριστικά-ικανότητες του ηγέτη.
Λέξη κλειδί :Ηγεσία
Ηγέτης
Θεωρίες ηγεσίας
Θεματική θεωριών ηγεσίας
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Μέρος του :Τιμητικός τόμος καθηγήτριας Νάνσυ Παπαλεξανδρή: ανθολόγιο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης επιχειρήσεων = Volume in honor of professor Nancy Papalexandris: an anthology on human resource management, organizational behavior and special issues in management
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Honor_Papalexandris_Xitiri.pdf

Τύπος: application/pdf