ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Perceived disinterested support and outcomes: a view through the lenses of perceived organizational support and organizational virtuousness’ perceptions
Δημιουργός :Tsachouridi, Irene
Nikandrou, Irene
Εκδότης :Editions Benou
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :26p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Perceived Disinterested Support (PDS) captures employees’ attributions of disinterested motives to the support provided by the organization. Until now the PDS-outcome relationship has been viewed from the perspective of social exchange theory. In this study we extend this perspective by examining whether organizational virtuousness’ perceptions as well as social exchange theory (through POS) can mediate the relationship between PDS and outcomes (job satisfaction, intent to quit, self-sacrificial intentions). The results of a field study in which 374 employees took part, indicate that both organizational virtuousness’ perceptions and POS can mediate the PDS-job satisfaction relationship as well as the PDS-intent to quit relationship. On the contrary, only organizational virtuousness’ perceptions (but not POS) can mediate the relationship between PDS and self-sacrificial intentions.
Λέξη κλειδί :Disinterestedness
Virtuousness
Perceived Organizational Support (POS)
Attitudes
Intentions
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Μέρος του :Τιμητικός τόμος καθηγήτριας Νάνσυ Παπαλεξανδρή: ανθολόγιο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης επιχειρήσεων = Volume in honor of professor Nancy Papalexandris: an anthology on human resource management, organizational behavior and special issues in management
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Honor_Papalexandris_Tsachouridi_Nikandrou.pdf

Τύπος: application/pdf