ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :On societal culture and leadership in Greece
Δημιουργός :Skouras, Thanos
Εκδότης :Editions Benou
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :14p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :The GLOBE Study is the foremost international effort in the comparative study of societal cultures. Professor Nancy Papalexandris participated in GLOBE as the principal country-investigator for Greece and authored the chapter assessing the research findings, which relate to the GLOBE's nine fundamental dimensions of societal culture in the Greek context. Professor Papalexandris’ work constitutes a pioneering endeavor, given that Greek academics have shown on the whole remarkably little interest in the scientific study of the Greek character and societal culture. The present article is a critical commentary on her chapter, aiming to further the investigation of this foremost question for Greek society’s self-knowledge. In particular and most importantly, it points to the relative neglect and underestimation of an inflated ego in the interpretation of the research findings. A fitting interpretation requires that proper attention is given to the inflated ego, as this is a central trait of the Greek character largely accounting for the special nature of the Greek societal culture.
Λέξη κλειδί :Societal culture
GLOBE Study
Greek character
Leadership
Inflated ego
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Μέρος του :Τιμητικός τόμος καθηγήτριας Νάνσυ Παπαλεξανδρή: ανθολόγιο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης επιχειρήσεων = Volume in honor of professor Nancy Papalexandris: an anthology on human resource management, organizational behavior and special issues in management
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Honor_Papalexandris_Skouras.pdf

Τύπος: application/pdf