ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Living and leading consciously: a road map for moving from toxic to virtuous leadership
Δημιουργός :Bhandarker, Asha
Singh, P.
Εκδότης :Editions Benou
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :20p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :This article is primarily devoted to the journey which leaders need to take to move from their toxic nature (darkness) to their virtuous nature (light). It seeks to carve out the road map that positional leaders need to follow, in order to move from darkness to light, that is from Id to Superego, and from instinctual to conscious behavior so that they can transform themselves to become Philosopher-Kings (mentioned both in the Ramayana ( the great Indian epic) and in the Socratic Dialogues – The Republic). They must also strive to move from the trapping of unconscious living and leading, to becoming fully conscious and thereby become functional, creative and productive leaders.
Λέξη κλειδί :Leadership
Toxic leader
Virtuous leader
Living consciously
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Μέρος του :Τιμητικός τόμος καθηγήτριας Νάνσυ Παπαλεξανδρή: ανθολόγιο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης επιχειρήσεων = Volume in honor of professor Nancy Papalexandris: an anthology on human resource management, organizational behavior and special issues in management.
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Honor_Papalexandri_Bhandarker_Singh.pdf

Τύπος: application/pdf