ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Talent inflow across countries
Δημιουργός :Farndale, Elaine
Nikandrou, Irene
Panayotopoulou, Leda
Εκδότης :Editions Benou
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :19p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Recruitment and selection are vital human resource management (HRM) practices that ensure organizations can attract the talent required to deliver high performance. We argue here that there are, however, no universal best practices that organizations can rely on to achieve these desired outcomes. Instead, there are many different practices to choose between and what will work best depends on the specific operating context of each organization. Our focus in this chapter is to draw from the themes of Nancy Papalexandris’ research to demonstrate how this particular area of HRM practice is related to firm performance and how actual practice adoption varies at national level based on institutional and cultural norms and traditions. We explore empirical data from Cranet on recruitment and selection practices across a range of countries and present national-level reasoning to explain why differences in practice adoption across countries exist.
Λέξη κλειδί :Recruitment
Selection
Talent
National institution
National culture
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Μέρος του :Τιμητικός τόμος καθηγήτριας Νάνσυ Παπαλεξανδρή: ανθολόγιο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης επιχειρήσεων = Volume in honor of professor Nancy Papalexandris: an anthology on human resource management, organizational behavior and special issues in management.
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Honor_Papalexandris_Farndale.pdf

Τύπος: application/pdf