ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Νομισματική πολιτική και δημόσιο χρέος
Δημιουργός :Ψυχάλης, Μάριος-Γεώργιος
Συντελεστής :Καλυβίτης, Σαράντης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :41σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, η νομισματική πολιτική και οι διαφορετικές εφαρμογές της, το δημόσιο χρέος και η διάρθρωση του, καθώς και ο πληθωρισμός είναι οι βασικές έννοιες που μελετάμε στο πρώτο κεφάλαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάμε τη νομισματική πολιτική και την εξέλιξη του δημοσίου χρέους του Ηνωμένου Βασίλειου. Η νομισματική πολιτική του Η.Β έχει περάσει από διαφορετικά στάδια καθώς επίσης και το επίπεδο του δημοσίου χρέους του Η.Β έχει αυξομειώσεις. Το ερώτημα είναι κατά πόσον αυτά τα δυο οικονομικά μεγέθη σχετίζονται. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάσουμε τη περίπτωση της Αργεντινής. Στη νομισματική πολιτική της Αργεντινής για περισσότερα από είκοσι χρόνια κυριάρχησε ο υψηλός πληθωρισμός και οι υποτιμήσεις. Έπειτα υιοθέτησε επί μια δεκαετία τη σταθερή ισοτιμία με το δολάριο. Από το 2002 μέχρι και σήμερα ακολουθεί κυμαινόμενη ισοτιμία για το νόμισμα της. Το δημόσιο χρέος της έχει υψηλές διακυμάνσεις που πιθανόν να σχετίζεται με τη νομισματική πολιτική. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύουμε την Ελλάδα. Μετά από τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι και την μεταπολίτευση η Ελλάδα συμμετείχε στη συμφωνία του Bretton Woods, έπειτα πέρασε άλλαξε νομισματική πολιτική και τέλος στα μέσα της δεκαετίας του 90 εντάχθηκε στην Ο.Ν.Ε. Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας έχει αυξητικές τάσεις, αλλά με πολύ διαφορετικούς ρυθμούς. Είναι σημαντικό να δούμε τη σχέση του με τη νομισματική πολιτική. Στο πέμπτο κεφάλαιο εξάγουμε τα αποτελέσματα και παραθέτουμε τα συμπεράσματα από τη μελέτη των δυο διαφορετικών νομισματικών πολιτικών.
Λέξη κλειδί :Νομισματική πολιτική
Δημόσιο χρέος
Πληθωρισμός
Υποτίμηση
Ανάπτυξη
Συναλλαγματικές ισοτιμίες
Ημερομηνία έκδοσης :2013
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Psixalis_2013.pdf

Τύπος: application/pdf