ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :DevSecOps: αναλύοντας την ασφάλεια στα πλαίσια των DevOps
Εναλλακτικός τίτλος :DevSecOps: aanalysing security in terms of DevOps
Δημιουργός :Δίπλας, Ιωάννης
Συντελεστής :Δρίτσας, Στέλιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :48σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7211
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάσαμε τα συστατικά στοιχεία της έννοιας των DevSecOps. Ποια στοιχεία της ασφάλειας χρειάζεται να προσθέσουμε στην υπάρχουσα λογική των DevOps για να δημιουργήσουμε τελικά την έννοια των DevSecOps.
In the given thesis we examined the core concepts of DevSecOps culture. We enlist the attributes for a successful security implementation in the terms of DevOps.
Λέξη κλειδί :Ασφάλεια
Αυτοματοποιημένες ροές ασφάλειας
Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων
DevSecOps
DevOps
Security
Security pipelines
Διαθέσιμο από :2019-08-22 11:27:54
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-08-22 11:27:54
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Diplas_2019.pdf

Τύπος: application/pdf