ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Organisational energy conservation behaviour & the effect of motivational information systems and gamification on employees’ energy saving
Εναλλακτικός τίτλος :Οργανωσιακή συμπεριφορά εξοικονόμησης ενέργειας & η επίδραση των παρακινητικών πληροφοριακών συστημάτων και της παιγνιοποίησης στην εξοικονόμηση ενέργειας από υπαλλήλους
Δημιουργός :Κωτσόπουλος, Δημοσθένης
Kotsopoulos, Dimosthenis
Συντελεστής :Πραματάρη, Αικατερίνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Δουκίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Λεκάκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλούδη, Αθανασία (Εξεταστής)
Ιορδάνογλου, Δήμητρα (Εξεταστής)
Κουρουθανάσης, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Athnes University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :407p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Energy consumption is one of the widely recognised important factors that should be addressed, in reducing CO2 emissions towards protecting the environment and addressing climate change. However, albeit the documented effect of public buildings on energy consumption, only a limited body of research focuses on one of the most important factors that could limit it: employees’ energy consumption behaviour. Moreover, motivational information systems and gamification, the use of game elements in non-game contexts, when appropriately utilised, could lead to positive employees’ energy behaviour change. This research focuses on addressing two research questions: Q1: What drives employees to save energy at work, and Q2: How effective is IoT-enabled gamified feedback in producing energy behaviour change and energy savings at work? Aiming to contribute to this path of research, and adopting a mixed-methods research approach, we conducted a series of five (5) studies, to investigate employees’ energy-saving behaviour at work and explore the effect of motivational Information Systems featuring personalized gamified feedback enabled by Internet-of-Things (IoT) technologies, towards conserving energy at work.
Η κατανάλωση ενέργειας είναι ένας από τους ευρέως αναγνωρισμένους σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να επιτύχουμε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ικανή να οδηγήσει στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, παρόλο που η επίδραση των δημόσιων κτιρίων στην κατανάλωση ενέργειας είναι ευρέως αναγνωρισμένη, μόνο ένα περιορισμένο ερευνητικό έργο επικεντρώνεται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα μπορούσαν να την περιορίσουν: τη συμπεριφορά κατανάλωσης ενέργειας των εργαζομένων. Επιπλέον, η παιγνιοποίηση (gamification), που σηματοδοτεί τη χρήση στοιχείων από παιχνίδια σε σοβαρά περιβάλλοντα, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, θα μπορούσε να οδηγήσει σε θετική αλλαγή των ενεργειακών συμπεριφορών των εργαζομένων. Αυτή η έρευνα επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση δύο ερευνητικών ερωτημάτων: Q1: Τι παρακινεί τους εργαζομένους να εξοικονομήσουν ενέργεια στην εργασία; και Q2: Πόσο αποτελεσματική είναι η χρήση παιγνιοποιημένης ανατροφοδότησης, εμπλουτισμένης με πληροφορίες από αισθητήρες συνδεδεμένους στο διαδίκτυο των αντικειμένων (IoT-enabled gamified feedback), στο να οδηγήσει σε θετική αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς υπαλλήλων και εξοικονόμηση ενέργειας στην εργασία; Υιοθετείται μια κυρίαρχα ποσοτική, διαδοχική, μεικτών μεθόδων έρευνα που απαρτίζεται από πέντε (5) μελέτες. Ερευνάται η συμπεριφορά εξοικονόμησης ενέργειας εργαζομένων (σύμφωνα με τρείς θεωρίες - SDT, VBN και TPB) και διερευνάται το αποτέλεσμα της εφαρμογής παρακινητικών πληροφοριακών συστημάτων και παιγνιοποιημένης ανατροφοδότησης στην εξοικονόμηση ενέργειας στην εργασία. Συνολικά, καταγράφηκε 13% εξοικονόμηση ενέργειας κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια της συμπεριφορικής παρέμβασης και αντίστοιχη βελτίωση στην αυτοπροσλαμβανόμενη δύναμη της συνήθειας εξοικονόμησης ενέργειας, λιγότερο στη βούληση εξοικονόμησης ενέργειας, και ακόμη λιγότερο στην αυτοπροσλαμβανόμενη εξοικονόμηση ενέργειας.
Λέξη κλειδί :Οργανωσιακή συμπεριφορά
Εξοικονόμηση ενέργειας
Παρακινητικά πληροφοριακά συστήματα
Παιγνιοποίηση
Διαδίκτυο των Αντικειμένων
Organisational behaviour
Energy conservation
Motivational information systems
Gamification
Internet of Things
Ημερομηνία :30-06-2019
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kotsopoulos_2019.pdf

Τύπος: application/pdf