ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Aggregate and distributional implications of fiscal consolidation in general equilibrium
Εναλλακτικός τίτλος :Συνολικές και διανεμητικές επιδράσεις της δημοσιονομικής εξυγίανσης σε περιβάλλον γενικής ισορροπίας
Δημιουργός :Roumpanis, Eleftherios Theodoros
Ρουμπάνης, Ελευθέριος Θεόδωρος
Συντελεστής :Φιλιππόπουλος, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σακελλάρης, Πλούταρχος (Εξεταστής)
Βασιλάτος, Ευάγγελος (Εξεταστής)
Τζαβαλής, Ηλίας (Εξεταστής)
Οικονομίδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Κωνσταντίνου, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Διοικητόπουλος, Ευάγγελος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :220 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7192
Περίληψη :This thesis is about the aggregate and distributional implications of fiscal consolidation in New Keynesian D(S)GE models. The thesis studies how these implications depend on the specific fiscal policy instrument used for debt consolidation. Chapter 2 presents a closed-economy New Keynesian D(S)GE model. Chapter 3 extends the model of Chapter 2 to set up a New Keynesian model of a small open economy within a monetary union facing sovereign interest rate premia. Finally, Chapter 4 builds a New Keynesian D(S)GE model consisting of two heterogeneous countries participating in a monetary union.
Αυτή η διατριβή πραγματεύεται τις επιδράσεις της δημοσιονομικής εξυγίανσης στην οικονομία ως σύνολο και, κυρίως, στην διανομή των εισοδημάτων μέσω κάποιων Νέο-Kεϋνσιανών Δυναμικών (Στοχαστικών) μοντέλων Γενικής Ισορροπίας. Πιο συγκεκριμένα, μελετά πως αυτές οι επιδράσεις εξαρτώνται από το συγκεκριμένο εργαλείο δημοσιονομικής πολιτικής το οποίο χρησιμοποιείται ανά περίπτωση για την εξομάλυνση του χρέους. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται ένα Νέο-Kεϋνσιανό Δυναμικό (Στοχαστικό) μοντέλο Γενικής Ισορροπίας για μια κλειστή οικονομία. Στο Κεφάλαιο 3 επεκτείνεται το μοντέλο του Κεφαλαίου 2, και στήνεται ένα Νέο-Kεϋνσιανό Δυναμικό (Στοχαστικό) μοντέλο Γενικής Ισορροπίας για μια μικρή ανοιχτή οικονομία που βρίσκεται εντός μιας νομισματικής ένωσης και της οποίας τα κρατικά επιτόκια δανεισμού επιβαρύνονται με ασφάλιστρα κινδύνου. Τέλος, στο Κεφάλαιο 4 στήνεται ένα Νέο-Kεϋνσιανό Δυναμικό (Στοχαστικό) μοντέλο Γενικής Ισορροπίας το οποίο αποτελείται από δύο ετερογενείς χώρες που συμμετέχουν σε μια νομισματική ένωση.
Λέξη κλειδί :Δημοσιονομική πολιτική
Εξυγίανση χρέους
Διανεμητικές επιδράσεις
Fiscal policy
Debt consolidation
Distributional implications
Διαθέσιμο από :2019-07-31 01:02:30
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-07-31 01:02:30
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Roumpanis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf