ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: «Η περίπτωση των εργαζόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών του ΟΠΑ»
Εναλλακτικός τίτλος :Work-family balance: "A case study of the postgraduate students of Athens University of Economics and Business who are working"
Δημιουργός :Χελώνη, Δήμητρα Σ.
Cheloni, Dimitra
Συντελεστής :Λειβαδά, Αλεξάνδρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :xi, 80 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τα συμπεράσματα της έρευνας επαληθεύουν τις υποθέσεις που εξετάζει το μοντέλο της Valcour, 2007 και ειδικότερα την αρνητική σχέση μεταξύ της ικανοποίησης από την εξισορρόπηση και των συνολικών ωρών εργασίας, του χρόνου μετακίνησης, του νευρωτισμού και του αριθμού των παιδιών. Παράλληλα, η χρήση του μοντέλου GLM μας επιτρέπει να ενισχύσουμε το υπόδειγμά της Valcour και να λάβουμε πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με το μέγεθος της επίπτωσης στην ικανοποίηση που έχουν διάφοροι δημογραφικοί και κοινωνικοί παράγοντες, όπως μεταξύ άλλων το φύλο, η ηλικία & η οικογενειακή κατάσταση.
Balancing work and personal or family life is an issue that has been the subject of the research community for many years. Studies show that as the conflict between work and personal life decreases, the more the well-being of the individual and his productivity increases, making the study of this relationship very crucial for both the workers themselves and their employers.
Λέξη κλειδί :Εξισορρόπηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
Μελέτη περίπτωσης
Εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής
Work family balance
Satisfaction
Case study
Ημερομηνία :30-06-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :30-06-2019
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Cheloni_2019.pdf

Τύπος: application/pdf