ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :H επίδραση των συντελεστών της ατμόσφαιρας του ηλεκτρονικού καταστήματος στην αγοραστική συμπεριφορά: στρατηγικές επιπτώσεις μάρκετινγκ
Εναλλακτικός τίτλος :The effect of web-atmospherics on consumer behavior: strategic marketing implications
Δημιουργός :Μαγγανάρη, Εμμανουέλα
Συντελεστής :Σιώμκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαθανασίου, Ελευθέριος (Εξεταστής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Δουκίδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Καλαμπούκης, Θεόδωρος (Εξεταστής)
Καρδαράς, Δημήτριος (Εξεταστής)
Ρηγοπούλου, Ειρήνη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :xi, 255 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7057
Περίληψη :Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει την επίδραση της ευκολίας χρήσης του layout του ηλεκτρονικού καταστήματος στη συμπεριφορά του καταναλωτή καθώς και τη διαφορά ανάμεσα σε δύο τύπους layout (δηλ. τo grid και το freeform layout). Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε εργαστηριακό πείραμα. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 241 φοιτητές. Γενικά, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών. Ωστόσο, η παρούσα έρευνα έδειξε ότι ο τύπος του layout επηρεάζει την ευχαρίστηση των αποκρινόμενων κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, αλλά όχι την αντιληπτή ευκολία χρήσης. Επίσης, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τον ρόλο της αποκρισιμότητας στην ατμόσφαιρα του καταστήματος στο ερευνητικό μοντέλο.
The purpose of this project is to examine the virtual store layout’s perceived ease of use used in air travel web sites (i.e. grid and free form layout). Data were collected through a laboratory experiment from a total of 241 students at a business school. Structural equation modeling (SEM) was used to evaluate the research model and test the research. Results confirm and extend available knowledge regarding virtual store layout effects on shopper responses. However, findings imply that layout pattern affects perceived pleasure and not ease of use in the investigated sector. Additionally, the study confirms the moderating role of atmospheric responsiveness. Managers should consider and apply the optimal level of ease of use at their web stores virtual layout to facilitate and yet engage consumers during their online trip. In the context of e-tailing, past research examined store layout effects on consumer behavior mostly through a Technology Acceptance Model (TAM) approach. Elaborating on these research insights, the present research attempt employs an environmental psychology approach measuring the effects of perceived layout on consumer behavior in the online travel industry through the S-O-R paradigm perspective.
Λέξη κλειδί :Ατμόσφαιρα ηλεκτρονικού καταστήματος
Συμπεριφορά καταναλωτή
Μάρκετινγκ
Web-atmospherics
Consumer behavior
Marketing
Διαθέσιμο από :2019-05-28 23:39:55
Ημερομηνία έκδοσης :2008
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-05-28 23:39:55
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Manganari_2008.pdf

Τύπος: application/pdf