ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών πηγών ενημέρωσης στον κλάδο της εκπαίδευσης
Δημιουργός :Σκανδάλης, Ηλίας
Συντελεστής :Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :MBA full time, 2017 - 2018
Φυσική περιγραφή :86 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7040
Περίληψη :Στόχος της παρούσας διατριβής ήταν να εξετάσει την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών πηγών ενημέρωσης στον κλάδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η εργασία εστίασε σε 2 βασικές ηλεκτρονικές πηγές ενημέρωσης: τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ιστοσελίδες.
The aim of this dissertation was to examine the effectiveness of electronic information sources in the higher education sector in Greece. The work focused on 2 key online sources: social media and websites.
Λέξη κλειδί :Ηλεκτρονικές πηγές ενημέρωσης
Εκπαίδευση
Πανεπιστήμια
Education
Information e-sources
Universities
Διαθέσιμο από :2019-05-19 13:21:35
Ημερομηνία έκδοσης :05/15/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-05-19 13:21:35
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Skandalis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf