ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημιουργία ρευστότητας από τράπεζες της Ευρωζώνης
Εναλλακτικός τίτλος :Liquidity creation of Eurozone banks
Δημιουργός :Ραψωματιώτης, Αριστείδης
Συντελεστής :Τσούμας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κουρέτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Κασιμάτης, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Σημείωση :MBA full time
Φυσική περιγραφή :54 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7031
Περίληψη :Η δημιουργία ρευστότητας μαζί με τη μεταφορά κινδύνου είναι οι δύο βασικές λειτουργίες των τραπεζών. Σκοπός της εν λόγω διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου των τραπεζών ως δημιουργοί ρευστότητας επικεντρωμένη στις τράπεζες των χωρών μελών της Ευρωζώνης, έχοντας ως πρότυπο τις αντίστοιχες μελέτες για τράπεζες των ΗΠΑ. Έτσι, αρχική επιδίωξή αυτής της εργασίας είναι η εφαρμογή ενός μοντέλου υπολογισμού της δημιουργίας ρευστότητας από τις τράπεζες της Ευρωζώνης. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την προαναφερθείσα μέθοδο γίνεται καλύτερα αντιληπτός ο ρόλος των τραπεζών της Ευρωζώνης ως δημιουργοί ρευστότητας καθώς αναλύονται τα αποτελέσματα τόσο χρονικά, για να βρεθεί η χρονική εξέλιξη του εν λόγω μεγέθους με βασικό σημείο ενδιαφέροντος την χρηματοπιστωτική κρίση του 2007, όσο και ανά κατηγορία μεγέθους των τραπεζών. Τέλος, διερευνάται η συσχέτιση ανάμεσα στα ίδια κεφάλαια των τραπεζών και τη δημιουργία ρευστότητας και συμπεραίνεται πώς, για τον τραπεζικό κλάδο των χωρών της Ευρωζώνης, η επίδραση του κεφαλαίου στη δημιουργία ρευστότητας είναι θετική και στατιστικά σημαντική, κάτι που έρχεται σε συμφωνία με την υπόθεση της απορρόφησης κινδύνου. Η επίδραση μιας μεταβολής των ιδίων κεφαλαίων στη δημιουργία ρευστότητας φαίνεται να είναι ποσοστιαία η ίδια ασχέτως με την κατηγορία μεγέθους των τραπεζών. Σημαντική και με θετικό πρόσημο εμφανίζεται και η επίδραση της μεταβλητότητας των κερδών στη δημιουργία ρευστότητάς, ενώ αντίθετα η επένδυση σε μη παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες επιδρά αρνητικά στο εν λόγω μέγεθος. Ακόμα, ελέγχεται η επίδραση της κρίσης του 2007 στη σχέση ανάμεσα στο κεφάλαιο και τη δημιουργία ρευστότητας και αποφαίνεται πως αν και η επίδραση και στις δύο χρονικές περιόδους εξακολουθεί να είναι θετική, οι διάφορες κατηγορίες μεγέθους των τραπεζών αντέδρασαν διαφορετικά μετά την κρίση αφού από τη μία για τις μεγάλες και τις μεσαίες τράπεζες ο συντελεστής συσχέτισης μειώθηκε μετά την εκδήλωση της κρίσης σε σχέση με πριν και από την άλλη για τις μικρές τράπεζες το αντίστοιχο νούμερο αυξήθηκε αφού πριν την κρίση οι μικρές τράπεζες φαίνεται να παρουσιάζουν μικρότερο συντελεστή μεταβολής από ότι ο υπόλοιπος κλάδος.
Λέξη κλειδί :Ρευστότητα
Ευρωζώνη
Τραπεζική
Liquidity
Banks
Eurozone
Διαθέσιμο από :2019-05-05 20:04:03
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-05-05 20:04:03
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Rapsomatiotis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf