ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παράγοντες επιτυχίας των κινητών εφαρμογών για καλλυντικά: από την αναγνώριση μέχρι το engagement
Εναλλακτικός τίτλος :App marketing success – how to flip the acquisition funnel in order to win in mobile
Δημιουργός :Σάρρα, Αικατερίνη Γ.
Συντελεστής :Ρηγοπούλου, Ειρήνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :xi, 87 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7016
Περίληψη :Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν έναν καταναλωτή προκειμένου να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή καλλυντικών για κινητά. Χρησιμοποιείται ένα εκτεταμένο μοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας και γίνεται πρωτογενής έρευνα προκειμένου να μετρήσουμε την σημαντικότητα των μεταβλητών του μοντέλου.
The purpose of this paper is to investigate the factors that affect aconsumer in order to use a cosmetic-related mobile application and to make apurchase. An extended technology acceptance model is utilized and is based onperceived ease of use, perceived usefulness, perceived credibility, intention ofpurchase, perceived enjoyment, perceived social influence, perceived informationand switching intention.
Λέξη κλειδί :Εφαρμογές κινητών
Ηλεκτρονικό κινητό εμπόριο
Πρόθεση αγοράς
Mobile applications
Engagement
Technology acceptance model
Διαθέσιμο από :2019-04-10 13:55:20
Ημερομηνία έκδοσης :04/10/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-10 13:55:20
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sarra_2018.pdf

Τύπος: application/pdf