ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Crime, justice and search models
Εναλλακτικός τίτλος :Έγκλημα, δικαιοσύνη και θεωρίες αναζήτησης
Δημιουργός :Mikeli, Vasiliki V.
Συντελεστής :Palivos, Theodoros (Επιβλέπων καθηγητής)
Vettas, Nikolaos (Εξεταστής)
Philippopoulos, Apostolis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :84 σ.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6986
Περίληψη :What if while filling up the applications for our choice of university in our adolescent years, we had another column of prospective career choices? What if while someone ways the odds of a professional career in the field of science or medicine or academia, they are to consider one more? Becoming a criminal. As strange as it may sound there is quite a literature that has studied in the field of economics just that. How much the prospect of illegal activity affects our expected lifetime utility maximization function? In the first section, there is a small historical recursion to philosophers, who throughout the years embarked on studying justice, which is something standing hand with hand with crime. There is also a small mention of how crime affects employment prospects and also a myth is shattered regarding how profitable illegal behavior may seem. In the second section, there is an analysis regarding Mortensen and Pissarides’ Model of Search in the labor market. It is a very important paper that showed for the first time the different shifts in unemployment based on the decision making of the individual, who will bargain with the firm. And on the third section is the analyzed the same exact model, with the addition of the facto of crime and in what way crime will affect the decision process of an unemployed individual seeking for legitimate or illegitimate work on the one hand, and in what way this will affect the company’s decisions. In the final part, there is a presentation of various facts around crime and its profitability and most importantly an analysis of Becker’s model around crime and criminal behavior, which is one of the most interesting papers of the references.
Πώς θα σας φαινόταν, αν ενώ συμπληρώνετε τις αιτήσεις για τις πανεπιστημιακές σας σπουδές, είχατε άλλη μια επιλογή; Τι θα συνέβαινε, αν ενώ κάποιος ζυγιάζει τις πιθανότητες επαγγελματικής επιτυχίας του κλάδου της επιστήμης ή της ιατρικής ή των ακαδημαϊκών σπουδών, θα έπρεπε να συμπεριλάβει ακόμα έναν κλάδο; Αυτόν της εγκληματικότητας. Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, υπάρχει βιβλιογραφία του κλάδου των οικονομικών, η οποία έχει καταπιαστεί μόνο με αυτό. Πόσο πολύ ή λίγο η προοπτική της εγκληματικότητας επηρεάζει την συνάρτηση μεγιστοποίησης της ευημερίας μας; Στο πρώτο μέρος γίνεται μια μικρή ιστορική αναδρομή σε φιλοσόφους, οι οποίοι στο πέρασμα των αιώνων ασχολήθηκαν με την μελέτη της δικαιοσύνης, κάτι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εγκληματικότητα. Ακόμα γίνεται μια μικρή αναφορά στον βαθμό που η εγκληματικότητα επηρεάζει τις προοπτικές εργασίας ενός ανθρώπου, ενώ καταρρίπτεται ένας μύθος σχετικά με το πόσο επικερδές είναι τελικά το να είναι κάποιος εγκληματίας. Στο δεύτερο μέρος, γίνεται ανάλυση του μοντέλου αναζήτησης εργασίας των Μόρτενσεν και Πισσαρίδη, μιας πολύ σημαντικής εργασίας, η οποία έδειξε την σχέση που έχει η ανεργία με τις αποφάσεις ενός ατόμου, το οποίο διαπραγματεύεται με την επιχείρηση. Στο τρίτο μέρος, γίνεται ανάλυση του ακριβώς ίδιου μοντέλου, με την προσθήκη της επιλογής του εγκλήματος και πως αυτό επηρεάζει την διαδικασία λήψης αποφάσεων ενός ανέργου, ο οποίος αναζητά νόμιμη ή παράνομη εργασία και παράλληλα πως το έγκλημα επηρεάζει την λήψη αποφάσεων από την μεριά της επιχείρησης. Στο τελευταίο μέρος, γίνεται μια παρουσίαση των διαφόρων παραμέτρων γύρω από την εγκληματική δραστηριότητα και ίσως το πιο σημαντικό, γίνεται αναφορά στην ανάλυση του Μπέκερ γύρω από το έγκλημα και την παράνομη συμπεριφορά.
Λέξη κλειδί :Crime
Search models
Unemployment
Justice
Negotiation
Έγκλημα
Αναζήτηση εργασίας
Ανεργία
Δικαιοσύνη
Διαπραγμάτευση
Διαθέσιμο από :2019-04-03 15:33:15
Ημερομηνία έκδοσης :02/28/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-03 15:33:15
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mikeli_2019.pdf

Τύπος: application/pdf