ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Investigating the role of brand experience in developing effective sensory marketing strategies
Δημιουργός :Μανδύλη, Κυριακή
Συντελεστής :Σιώμκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6982
Περίληψη :Η διερεύνηση του ρόλου της brand experience στη διαμόρφωση αποτελεσματικών sensory marketing στρατηγικών.
Investigating the role of brand experience in developing effective sensory marketing strategies.
Λέξη κλειδί :Brand experience
Sensory marketing
Attitude toward luxurious products
Διαθέσιμο από :2024-05-01 19:37:33
Ημερομηνία έκδοσης :04/03/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-03 19:37:33
Δικαιώματα χρήσης :Closed access
Άδεια χρήσης :