ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The great leader is "Polytropos"
Δημιουργός :Papantoniou, Panagiotis
Συντελεστής :Bourantas, Dimitris (Επιβλέπων καθηγητής)
Papadakis, Vassilis (Εξεταστής)
Kapoutsis, Ilias (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6951
Περίληψη :This Masters dissertation deals with Homers Odyssey, the second largest epic work after Iliad. The aim of which is to analyse a multi-dimensional leading figure, that of Odysseus in all aspects of his deeds and experiences. Homer before unfolding the story refers to Odysseus as Polytropos. The concept of Polytropos is not limited to a combination of skills but to a dynamic totality of behavioural characteristics, skills and values that are in constant interdependence. This dissertation, therefore, highlights not only the leadership skills and deeds of Odysseus, but also who Odysseus is as a human. Thus, this dissertation analyses the meaning of Odysseus as Polytropos both as ‘mind’ and ‘idea’ as well as his social and leadership behaviour. In addition, specific accounts of Odyssey are analysed, in which Odysseus appears both as Polytropos as well as Monotropos. The aim of this dissertation is through the analysis of Odysseus and the challenges he faced to provide some practical advice to business executives in order for themselves to become Polytropoi in a volatile, dynamic and uncertain environment.
Λέξη κλειδί :Leadership
Polytropos
Odysseus
Ηγεσία
Πολύτροπος
Οδυσσέας
Διαθέσιμο από :2019-03-29 16:46:47
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-03-29 16:46:47
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papantoniou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf