ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Greek IT SME company strategic analysis
Εναλλακτικός τίτλος :Στρατηγική ανάλυση μικρομεσαίας ελληνικής εταιρείας πληροφορικής
Δημιουργός :Dimitrakopoulos, Charalampos
Συντελεστής :Papadakis, Vassilis (Επιβλέπων καθηγητής)
Ioannidis, Antonios (Εξεταστής)
Manolopoulos, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :MBA μερικής φοίτησης
Φυσική περιγραφή :50 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6942
Περίληψη :The objective of the current study is to create a strategic analysis for a Greek Information Technologies Small Medium Enterprise.
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία μιας στρατηγικής ανάλυσης για μια μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση πληροφορικής.
Λέξη κλειδί :Strategic analysis
SME
IT
Στρατηγική ανάλυση
ΜΜΕ
Πληροφορική
Διαθέσιμο από :2019-03-29 16:44:57
Ημερομηνία έκδοσης :03/06/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-03-29 16:44:57
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dimitrakopoulos_2018.pdf

Τύπος: application/pdf