ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επετηρίς Πεντηκονταετηρίδος 1920-1970
Δημιουργός :Ανωτάτη, Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος :Text
Σημείωση :Ακαδημαϊκό έτος 1969-1970. Πρυτανεία Πέτρου Ι.Στεριώτη
Φυσική περιγραφή :316σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Επετηρίδα
Ημερομηνία έκδοσης :1971
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης :
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αρχείο: EPETIRIDA_OPA_1920_1970.pdf

Τύπος: application/pdf