ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The impact of unconventional monetary policy on expectations in Eurozone
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίδραση της μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής στις οικονομικές προσδοκίες στην ευρωζώνη
Δημιουργός :Ρώτας, Νικόλαος
Συντελεστής :Σπύρου, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Δράκος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Γεωργούτσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :41 σ.
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6912
Περίληψη :Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η επίδραση της μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας στις οικονομικές προσδοκίες στην ευρωζώνη.
This thesis offers evidence on the effect of ECB s unconventional monetary policy on expectations in Euro area countries during the EU crisis.
Λέξη κλειδί :νομισματική πολιτική
Ευρωζώνη
οικονομικές προσδοκίες
monetary policy
Eurozone
expectations
Διαθέσιμο από :2019-02-27 00:48:52
Ημερομηνία έκδοσης :01/31/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-02-27 00:48:52
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Rotas_2019.pdf

Τύπος: application/pdf