ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συμπαιγνία και συγχωνεύσεις
Δημιουργός :Ψαριανού, Μαρία-Φανουρία
Συντελεστής :Μήλλιου, Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :39σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Οι Αρχές Ανταγωνισμού, όταν εξετάζουν περιπτώσεις συγχωνεύσεων, ασχολούνται μεταξύ άλλων και με την πιθανή επιρροή των συγχωνεύσεων αυτών στο συντονισμό των επιχειρήσεων. Γενικά στην οικονομική θεωρία επικρατεί η άποψη, ότι οι συγχωνεύσεις διευκολύνουν τη συμπαιγνία. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει, μέσα από μια επισκόπηση της επιστημονικής αρθρογραφίας, τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ συμπαιγνίας και συγχωνεύσεων και εάν όντως οι συγχωνεύσεις αυξάνουν τις πιθανότητες ύπαρξης συμπαιγνίας στην αγορά. Στην ενότητα δύο γίνεται μια γενική παρουσίαση των βασικών οικονομικών στοιχείων της συμπαιγνίας και των συγχωνεύσεων. Όσον αφορά στη συμπαιγνία (collusion), γίνεται μια διάκριση μεταξύ ρητής συμπαιγνίας (explicit collusion) και σιωπηρής συμπαιγνίας (tacit collusion). Επίσης, παρουσιάζεται ο βασικός μηχανισμός της σιωπηρής συμπαιγνίας και κάποιοι από τους παράγοντες που επιδρούν στην ύπαρξη της συμπαιγνίας. Όσον αφορά στις συγχωνεύσεις, εξετάζονται οι κύριες επιδράσεις των κάθετων και των οριζόντιων συγχωνεύσεων. Τα στοιχεία που παραθέτονται στην ενότητα δύο θα λειτουργήσουν ως εφόδια στην περαιτέρω ανάλυση του θέματος. Στην ενότητα τρία, που είναι και το βασικό κομμάτι της εργασίας, παρουσιάζεται μέσα από μία σειρά επιστημονικών άρθρων η σύνδεση της συμπαιγνίας με τις συγχωνεύσεις. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι επιδράσεις των κάθετων και των οριζόντιων συγχωνεύσεων στο συντονισμό των επιχειρήσεων. Στην περίπτωση των οριζόντιων συγχωνεύσεων εξετάζεται διαφορετικά η επιρροή που ασκούν στην ύπαρξη συμπαιγνίας, όταν οι επιχειρήσεις είναι συμμετρικές και διαφορετικά όταν οι επιχειρήσεις είναι ασυμμετρικές. Ακόμη, στην ενότητα τρία περιλαμβάνεται η ανάλυση δύο άρθρων που ερευνούν εμπειρικά τη σύνδεση μεταξύ οριζόντιων συγχωνεύσεων και συμπαιγνίας. Η ενότητα τέσσερα καλύπτει το νομικό πλαίσιο και τους τρόπους αντιμετώπισης της συμπαιγνίας και των συγχωνεύσεων από τις Αρχές Ανταγωνισμού. Στην ενότητα αυτή γίνεται ένας διαχωρισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι υπάρχουν διαφορές. Στην ενότητα πέντε παρουσιάζεται η γνωστή υπόθεση Nestle-Perrier που απασχόλησε πριν από μερικά χρόνια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέρονται οι συνθήκες μέσα στις οποίες έλαβε χώρα η εν λόγω συγχώνευση, καθώς και η στάση που κράτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος στην ενότητα έξι παρουσιάζονται περιληπτικά τα συμπεράσματα της εργασίας και τίθενται κάποια θέματα προς συζήτηση.
Λέξη κλειδί :Συμπαιγνία
Συγχωνεύσεις
Αρχές ανταγωνισμού
Collusion
Mergers
Ημερομηνία :31-01-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Psarianou_2010.pdf

Τύπος: application/pdf