ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The signalling effects between the CAMEL indicators and the market discipline factors
Δημιουργός :Ταβουλαρέας, Θεόκριτος
Συντελεστής :Δράκος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Γεωργούτσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Χαλαμανδάρης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :86 p.
Γλώσσα :el
Περίληψη :The purpose of this thesis is to examine whether there is a signalling effect between the CAMEL factors and the Market Discipline Factors and whether this effect is statistically significant.
Σκοπός της εργασίας είναι να εξεταστεί η σχέση αλληλεπίδρασης των παραγόντων CAMEL με τους παράγοντες Market Discipline και το κατά πόσο αυτή η σχέση είναι στατιστικά σημαντική.
Λέξη κλειδί :Banking system
Financial crisis
CAMEL factors
Market discipline factors
Market efficiency
Τραπεζικό σύστημα
Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
Παράγοντες CAMEL
Παράγοντες market discipline
Θεωρία αποτελεσματικών αγορών
Ημερομηνία έκδοσης :30-11-2018
Ημερομηνία κατάθεσης :10-02-2019
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Theokritos_Tavoulareas-2018.pdf

Τύπος: application/pdf