ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προσδιοριστικοί παράγοντες του επιπέδου των μισθών. 'Εμφαση στη γυναικεία απασχόληση
Δημιουργός :Ιωαννίδου, Ελένη
Συντελεστής :Μπίλιας, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :46σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των βασικότερων παραγόντων που επηρεάζουν το μισθολογικό προφίλ των γυναικών. Η αναφορά στο ζήτημα του μισθολογικού χάσματος, το οποίο έχει τις ρίζες του στη θεωρία ανθρώπινου κεφαλαίου καθώς και στη θεωρία των διακρίσεων θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Αξιοσημείωτη η καταγραφή των βασικότερων παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο του μισθού των γυναικών στην αγορά εργασίας όπως η εκπαίδευση, η εργασιακή εμπειρία καθώς και ο θεσμός του γάμου.
Λέξη κλειδί :Ανθρώπινο κεφάλαιο
Μισθός
Γυναικεία απασχόληση
Ελλάδα
Ημερομηνία :30-06-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ioannidou_2010.pdf

Τύπος: application/pdf