ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Income inequality and economic growth: a reassessment of the relationship
Δημιουργός :Belousis, Dionysios
Συντελεστής :Konstantinou, Panagiotis (Επιβλέπων καθηγητής)
Economides, George (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Includes appendix and references.
Φυσική περιγραφή :44 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6799
Περίληψη :Evidence from a broad panel of countries that covers the period 1975-2014 shows that the empirical relationship between income inequality and GDP per capita growth rate differs with the econometric technique and the level of development. Estimating a dynamic panel data model that controls for unobserved heterogeneity (fixed effects) suggests that inequality has a positive and insignificant impact on growth. However, neither the first difference nor the system GMM, which yield superior results in endogenous growth regressions, favor a positive association. Instead, the results indicate that greater levels of inequality are significantly associated with a lower rate of growth over five year periods. For this time frame there is also evidence suggesting that inequality has a strong positive and significant effect on growth in advanced countries, an effect which becomes negative and non-significant when it comes to low and lower middle income economies. The results are robust to the inclusion of additional control variables and across different inequality definitions. Regarding the whole sample, the magnitude of the impact that inequality has on growth depends on the presence of highly influential countries.
Αποδεικτικά στοιχεία από ένα ευρύ πάνελ χωρών που καλύπτουν την περίοδο 1975-2014 δείχνουν ότι η εμπειρική σχέση μεταξύ της εισοδηματικής ανισότητας (income inequality) και της ανάπτυξης του per capita ΑΕΠ διαφέρει ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη οικονομετρική τεχνική αλλά και με βάση το επίπεδο της ανάπτυξης. Η εκτίμηση ενός δυναμικού μοντέλου το οποίο ελέγχει την ύπαρξη μη παρατηρούμενης ετερογένειας (fixed effects) συνιστά ότι η ανισότητα έχει μία θετική αλλά στατιστικά ασήμαντη επιρροή στην ανάπτυξη. Όμως, τόσο η εκτίμηση με difference GMM όσο και με system GMM, μέθοδοι οι οποίες θεωρητικά αποδίδουν καλύτερα αποτελέσματα στις παλινδρομήσεις ενδογενούς ανάπτυξης, δεν υποστηρίζουν την ύπαρξη θετικής συσχέτισης. Αντίθετα, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι περισσότερη ανισότητα σχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ωρίμανσης πέντε ετών. Επιπρόσθετα, αποδεικνύεται ότι η ανισότητα έχει μία ισχυρή, θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη των ήδη αναπτυγμένων χωρών, μία επίδραση η οποία γίνεται αρνητική και χάνει τη σημαντικότητά της όταν λαμβάνονται υπόψη μόνο οι οικονομίες χαμηλού και μέτριου προς χαμηλού εισοδήματος. Τα αποτελέσματα είναι ανθεκτικά (robust) στην εισαγωγή επιπλέον μεταβλητών αλλά και στην αλλαγή της μεταβλητής που ορίζει-ερμηνεύει την ανισότητα. Τέλος, το μέγεθος της επίδρασης της ανισότητας πάνω στην ανάπτυξη εξαρτάται από την παρουσία στο δείγμα χωρών οι οποίες ασκούν τεράστια επιρροή στην παγκόσμια οικονομία.
Λέξη κλειδί :Income inequality
Economic growth
Fixed effects
Difference GMM
System GMM
Εισοδηματική ανισότητα
Οικονομική ανάπτυξη
Εμπειρικό μοντέλο
Διαθέσιμο από :2019-02-04 19:03:04
Ημερομηνία έκδοσης :01/31/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-02-04 19:03:04
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Belousis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf