ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Liberalization and income inequality: an empirical analysis in a panel of 84 countries
Δημιουργός :Karagiannis, Iraklis
Καραγιάννης, Ηρακλής
Συντελεστής :Konstantinou, Panagiotis (Επιβλέπων καθηγητής)
Economides, George (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Includes annexes and bibliographical references
Φυσική περιγραφή :34 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6795
Περίληψη :The causal effect of globalization on income inequality is an issue of significant academic interest. On the one hand globalization is considered to promote global economic growth and social progress, while on the other; it is blamed for growing income inequality and environmental degradation, causing social degeneration and difficulty of competition.
Η αιτιώδης επίδραση της παγκοσμιοποίησης στην ανισότητα των εισοδημάτων είναι ένα ζήτημα σημαντικού ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Από τη μια πλευρά, η παγκοσμιοποίηση θεωρείται ότι προωθεί την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο, ενώ από την άλλη, κατηγορείται για αυξανόμενη ανισότητα εισοδήματος και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, προκαλώντας κοινωνικό εκφυλισμό και δυσκολίες ανταγωνισμού.
Λέξη κλειδί :Liberalization
Income inequality
Empirical Analysis
Ενοποίηση
Ανισότητα των εισοδημάτων
Εμπειρική ανάλυση
Διαθέσιμο από :2019-02-01 22:15:36
Ημερομηνία έκδοσης :02/01/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-02-01 22:15:36
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karagiannis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf