ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Overview of structural empirical oligopoly models
Δημιουργός :Βαβούρα, Χαρίκλεια
Συντελεστής :Βέττας, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κυριαζίδου, Αικατερίνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :45p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :This thesis is a quick overview of the structural IO models whose objective is demand, production or dynamic estimation. Demand and production estimation is used to compute the static equilibrium prices that occur in the market and we use the dynamic estimation in order to compute the dynamic market equilibrium. The demand analysis is based on the work of Berry, Levinsohn and Pakes (1995) whereas the production function estimation mainly follows Olley and Pakes (1996). In the section that concerns dynamic estimation, the nested fixed point approach and the class of the two-step approaches are being examined.
Λέξη κλειδί :Oligopolies
Demand systems
Production functions
Dynamic estimation
Industrial organization
Ημερομηνία :31-01-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vavoura_2009.pdf

Τύπος: application/pdf