ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μετανάστευση - επίδραση της μετανάστευσης στην δημοσιονομική πολιτική
Δημιουργός :Λιαμπότης, Μαρίνος
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :66σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6688
Περίληψη :Η μετανάστευση αποτελεί ένα διαχρονικό φαινόμενο στην ανθρωπότητα. Στη σημερινή εποχή, και ειδικά ο δυτικός κόσμος, έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις που επιφέρει η μετανάστευση τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Μπορούν αυτές οι προκλήσεις να αποβούν προς όφελος τους;
Immigration is a timeless phenomenon to humanity. Nowadays, especially in the west societies, huge challenges, which are induced by the phenomenon of immigration, are being confronted in society and in economy. Can these challenges be in favor of the society?
Λέξη κλειδί :Μετανάστευση
Κοινωνία
Δημοσιονομική πολιτική
Immigration
Society
Economy
Διαθέσιμο από :2019-01-16 14:19:18
Ημερομηνία έκδοσης :01/14/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-01-16 14:19:18
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Liampotis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf